Prawo spółek i M&A

Scroll to explore
Nasz zespół Prawa spółek & M&A, jeden z najbardziej znaczących na polskim rynku, posiada wszechstronne doświadczenie w obsłudze szeregu transakcji fuzji i przejęć, niezależnie od ich skali.

Multidyscyplinarne doświadczenie

Nasz zespół ds. fuzji i przejęć tworzą eksperci branżowi. Oznacza to, że nie tylko rozumiemy istotę wyzwań prawnych, ale także rozumiemy biznes, który jest przedmiotem nabycia lub sprzedaży.

Doradztwo zarówno dla kupujących, jak i sprzedających

Doradzamy na każdym etapie realizacji projektu. Przed zainicjowaniem transakcji przygotowujemy klienta do jej rozpoczęcia, formułujemy plan działania, pomagamy w wyborze innych doradców oraz kompletujemy optymalny i efektywny zespół projektowy po stronie klienta.

Transakcje transgraniczne

Specjalizujemy się w transakcjach multijurysdykcyjnych, ułatwiając zarówno zagranicznym podmiotom wejście na polski rynek, jak i polskim firmom realizację międzynarodowych celów. Nasz zespół to zróżnicowana grupa osób z całego świata, często z międzynarodowym wykształceniem i doświadczeniem. W razie potrzeby wykorzystujemy naszą globalną sieć kontaktów, aby spełniać globalne aspirację naszych klientów.

Wsparcie po transakcji

Zarządzamy transakcją proaktywnie, zgodnie z decyzjami biznesowymi klienta i najwyższymi standardami zarządzania. Po zakończeniu transakcji wspieramy klienta w integracji działalności, co często stanowi kolejne istotne wyzwanie.

Fuzje i przejęcia aktywów zagrożonych

Transakcje związane z aktywami w trudnej sytuacji to złożony i wymagający obszar, który wymaga starannego rozważenia ryzyka i możliwości. Nasz zespół świadczy specjalistyczne usługi doradcze, aby pomóc naszym klientom w przeprowadzeniu tych transakcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pomogą Ci zidentyfikować i ocenić potencjalne ryzyko oraz opracować strategie, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele. Niezależnie od tego, czy chcesz nabyć aktywa zagrożone, czy je sprzedać, możemy zapewnić wsparcie potrzebne do odniesienia sukcesu.

Services

[ 01 ]
Sprzedaż lub zakup:
 • akcji lub udziałów
 • całej firmy
 • części zorganizowanej
 • aktywów zagrożonych
 • innych indywidualnych aktywów
[ 02 ]
Reprezentujemy:
 • fundusze
 • spółki
 • inwestorów
 • partnerów
 • zarząd
 • akcjonariuszy
 • pracowników wysokiego szczebla
[ 03 ]
Przygotowywanie dokumentacji takiej jak:
 • umowy zakupu
 • umowy wspólników
 • umowy inwestycyjne
 • programy menadżerskie
 • inna dokumentacja transakcyjna
[ 04 ]
Inne kluczowe elementy fuzji i przejęć
 • Przeprowadzenie badań due diligence
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych ze zgłoszeniami zamiaru koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Experience
Brookfield Infrastructure
Doradztwo na rzecz Brookfield Infrastructure przy przejęciu operatora centrów danych Data4 od AXA IM za 15 mld zł.
15 mld zł
Wartość
DocPlanner / MyDr
Doradztwo przy nabyciu MyDr przez DocPlanner. Prawnicy LSW doradzali po obu stronach transakcji.
IS Dongseo
Doradztwo na rzecz IS Dongseo Co. Ltd, południowokoreańskiej spółki giełdowej specjalizującej się w zarządzaniu odpadami i budownictwie, przy przejęciu BTS Technology. BTS Technology to firma zajmująca się recyklingiem akumulatorów do pojazdów elektrycznych i świadcząca usługi związane z zarządzaniem, przechowywaniem i transportem odpadów do urządzeń na Słowacji, Węgrzech i w Polsce. Firma ma dostęp do ponad połowy rynku sieciowego pojemników na zużyte baterie.
120 mln zł
Wartość
PURELLA
Obsługa prawna spółki Purella sp. z o.o. oraz jej większościowego wspólnika Michała Czerwińskiego w procesie połączenia ze spółką Bakalland sp. z o.o.
SIEMENS GAS AND POWER HOLDING B.V.
Doradztwo w negocjacjach dotyczących inwestycji w Kalmet S.A., spółkę prawa polskiego działającą w branży stalowej.

Prawo spółek i M&A Team

Testimonial

''Zespół był niesamowity. Wszyscy od początku naszej współpracy byli bardzo zaangażowani we wszystkie sprawy.''

Legal 500
Prawa handlowe, korporacyjne i fuzje i przejęcia
How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up