Restrukturyzacje i upadłości

Scroll to explore
Wspieramy wierzycieli, dłużników korporacyjnych i syndyków masy upadłościowej, a także innych kluczowych podmiotów w strukturze kapitałowej dłużnika.

Globalny zasięg, lokalna wiedza

Nasz zespół specjalistów od rozwiązywania problemów posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych krajowych i transgranicznych rozwiązań restrukturyzacyjnych i naprawczych. Rozumiemy zarówno bieżące potrzeby, jak i długoterminowe cele naszych klientów. Zapewniamy im solidny zespół ze wsparciem we wszystkich kluczowych jurysdykcjach za pośrednictwem naszej międzynarodowej sieci kontaktów.

Doświadczenie w branży

Z dumą reprezentujemy różnorodnych klientów, od dużych polskich i międzynarodowych firm i funduszy po małe i średnie przedsiębiorstwa. Nasz zespół konsekwentnie zapewnia najwyższy poziom doradztwa prawnego w różnych sektorach, w tym w przemyśle ciężkim, opiece zdrowotnej, technologii, logistyce, handlu i innych.

Transakcje na aktywach zagrożonych

Jesteśmy zaufanym partnerem banków, obligatariuszy, sponsorów finansowych i podmiotów, które chcą inwestować lub nabywać zagrożone przedsiębiorstwa.

Certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni i podatkowi

Nasz zespół jest nie tylko przygotowany do pełnienia funkcji doradcy prawnego w projektach restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych, ale także może pochwalić się wsparciem certyfikowanych doradców restrukturyzacyjnych i podatkowych. Oferujemy więcej niż tylko doradztwo prawne, zapewniając naszym klientom całościową obsługę.

Ranking Legal 500

Sukcesy naszego zespołu w tej dziedzinie przyniosły nam wysokie uznanie zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych klientów, o czym świadczy nasza stała pozycja w rankingu Legal 500 od wielu lat. Nasi klienci doceniają nasze uczciwe, partnerskie podejście i pełen profesjonalizm, co czyni nas najlepszym wyborem.

Services

[ 01 ]
Dla firm stojących w obliczu wyzwań
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
 • Obrona przed roszczeniami syndyków masy upadłościowej
 • Kwestionowanie procesów upadłościowych
 • Przeciwstawianie się niewypłacalności zainicjowanej przez wierzycieli
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo w zakresie procesu upadłościowego
[ 02 ]
Dla wierzycieli
 • Ochrona łańcucha dostaw przed niewypłacalnością
 • Wszczęcie postępowania upadłościowego
 • Spory sądowe związane z odzyskiwaniem długów
 • Egzekucja gwarancji i zabezpieczeń
 • Zgłaszanie roszczeń w postępowaniu upadłościowym
 • Regres z tytułu postępowania upadłościowego
[ 03 ]
Transakcje na aktywach zagrożonych
 • Zarządzanie sprzedażą udziałów, akcji i aktywów.
 • Obsługa zarówno kupujących, jak i sprzedających.
 • Reprezentowanie spółek, wspólników, zarządu, akcjonariuszy i pracowników.
 • Przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej.
 • Przeprowadzanie badań due diligence.
 • Skuteczna obsługa rozpoczętych transakcji.
 • Wsparcie przy transakcjach różnej wielkości.
 • Reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
[ 04 ]
Więcej niż wsparcie prawne
 • Analiza struktury biznesowej
 • Przygotowanie propozycji planu restrukturyzacji
 • Negocjowanie i wdrażanie rozwiązań we współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami
 • Audyt śledczy
 • Doradztwo restrukturyzacyjne
 • Doradztwo podatkowe
Experience
Sunningwell International Polska
Doradztwo w postępowaniu restrukturyzacyjnym pod koniec 2020 r. w związku z trudną sytuacją ekonomiczną wynikającą z negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność i przychody przedsiębiorstwa spółki, dzierżawionego od syndyka upadłej ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
350 000 000 ZŁ (77 800 000 EUR)
Wartość transakcji
CPD S.A.
Opracowanie struktury reorganizacyjnej dla Grupy CPD S.A. - którego głównym celem była likwidacja wszystkich spółek zależnych w celu zakończenia działalności deweloperskiej grupy.
Około 50 000 000 PLN (10 990 000 EUR)
Wartość transakcji
Lakia Investments
Opracowanie koncepcji likwidacji działalności spółki, w tym: sprzedaż majątku, zaspokojenie wierzycieli, zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu sądowym i ostatecznie likwidacja spółki.
28 290 000 ZŁ (6 218 000 EUR)
Wartość transakcji
Challange Eighteen
LSW opracowała koncepcję wygaszenia zobowiązań spółki i przeprowadzenia jej likwidacji. Opracowanie koncepcji zabezpieczenia roszczeń w toczących się postępowaniach sądowych, zaspokojenie roszczeń wierzycieli, przeprowadzenie i zakończenie likwidacji spółki.
Około 2 000 000 PLN (440 000 EUR)
Wartość transakcji
Celtic Asset Management
Doradztwo przy sprzedaży nieruchomości gruntowej w Czosnowie oraz reorganizacji spółki w celu doprowadzenia do likwidacji majątku SPV i samej spółki.
1 000 000 ZŁ (220 000 EUR)
Wartość transakcji

Restrukturyzacje i upadłości Team

Testimonial

''LSW to zespół klasy światowej. Są zawsze pomocni i potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji.''

Legal 500
Komentarz klienta
How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up