Usługi finansowe i ubezpieczenia

Scroll to explore
Kancelaria LSW specjalizuje się w zapewnianiu strategicznego wsparcia prawnego klientom z sektora finansowego. Nasz doświadczony zespół prawników obsługuje różnorodnych klientów, w tym podmioty z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, fintech i inwestycyjnego.

Doradztwo regulacyjne

Nasz zespół świadczy kompleksowe doradztwo w złożonym krajobrazie aspektów regulacyjnych. Oferujemy wsparcie dotyczące kwestii operacyjnych, compliance, a także egzekwowania przepisów. Niezależnie od tego, czy chodzi o interpretację najnowszych regulacji, czy reprezentowanie klientów przed organami nadzoru, dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć interesy klientów jak najlepiej. Nasze dogłębne zrozumienie zawiłości prawnych gwarantuje, że nasi klienci są w stanie skutecznie konkurować na rynku finansowym.

Wiedza z zakresu ubezpieczeń

Dzięki bogatemu doświadczeniu w branży ubezpieczeniowej, nasz zespół oferuje kompleksowe doradztwo i cenne wsparcie rynkowe. Aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu regulacji rynku ubezpieczeniowego, w tym najnowszych przepisów związanych z ubezpieczeniami i reasekuracją. Nasze wiodące na rynku doświadczenie obejmuje doradztwo zarówno w zakresie dużych, jak i skomplikowanych roszczeń ubezpieczeniowych. Reprezentując ubezpieczycieli i reasekuratorów, umiejętnie dochodzimy roszczeń subrogacyjnych na drodze sądowej.

Wdrażanie innowacji FinTech

Gwałtowny rozwój technologii finansowych (FinTech) wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej, która wypełnia lukę między innowacjami a regulacjami. Nasi prawnicy płynnie łączą znajomość technologii z wiedzą z zakresu usług finansowych.

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o naszej praktyce Fintech.

Services

[ 01 ]
Reprezentowanie przed instytucjami regulacyjnymi:
 • KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). KNF nadzoruje działalność rynku finansowego w Polsce, w tym bankowość, ubezpieczenia, banki spółdzielcze i usługi płatnicze.
 • UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). UOKiK jest centralnym organem odpowiedzialnym za ochronę konkurencji i konsumentów. Zajmuje się sprawami związanymi z postanowieniami umownymi w formularzach umów i innymi sprawami.
[ 02 ]
Doradztwo w zakresie wymogów przepisów:
 • MAR (Market Abuse Regulation)
 • MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
 • AML (Anti-Money Laundering)
 • Compliance
[ 03 ]
Opiniowanie polskich i unijnych regulacji dotyczących:
 • bankowości
 • finansów
 • technologii
 • cyberbezpieczeństwa
[ 04 ]
Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej usług świadczonych przez banki i inne firmy finansowe, takich jak
 • Umowy kredytowe
 • Umowy ramowe
 • Zabezpieczenia wierzytelności
[ 05 ]
Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń ubezpieczeniowych i odszkodowawczych dla
 • Ubezpieczycieli
 • Ubezpieczających
 • Poszkodowanych
 • Agentów ubezpieczeniowych
[ 06 ]
Spory:
 • Reprezentowanie klientów w negocjacjach i mediacjach oraz sporządzanie odpowiednich umów
 • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym
 • Windykacja należności
Experience
Emiteo
Stworzenie platformy crowdfundingowej przez Michała Klimczaka (Adwokat i Senior Associate w LSW). Emiteo jest pierwszą platformą w Polsce, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności crowdfundingowej.
Ingenico
Kompleksowe doradztwo na rzecz globalnego dostawcy rozwiązań płatniczych w zakresie praw własności intelektualnej, przygotowanie i negocjowanie umów licencyjnych na oprogramowanie i technologie informatyczne oraz bieżące doradztwo prawne w zakresie wykorzystania oprogramowania komputerowego w terminalach płatniczych. Reprezentowanie spółki w negocjacjach z Orange dotyczących umów telekomunikacyjnych.
E-Card S.A.
Doradztwo na rzecz spółki pośredniczącej w transakcjach finansowych sprzedaży akcji w ofercie publicznej przez Internet, praw własności intelektualnej, sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych na oprogramowanie i technologie informatyczne oraz umów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, a także bieżące doradztwo prawne.
ING Bank Ślaski S.A.
Reprezentacja w związku z zadłużeniem PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A. i spółek zależnych (spółka budowlana) w wysokości ponad 300 mln PLN.
Gabi
Doradztwo na rzecz spółki InsurTech w polskich aspektach prawnych jej przejęcia przez Experian za 320 mln USD.

Usługi finansowe i ubezpieczenia Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up