Startupy i spółki growth

Scroll to explore
W LSW specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym startupów i spółek wzrostowych. Naszą misją jest wspieranie firm w krytycznych fazach rozwoju, zapewniając im rozwój w dynamicznym, globalnym krajobrazie.

Rozwiązania prawne dostosowane do potrzeb

LSW oferuje rozwiązania prawne dostosowane do potrzeb startupów. Nasze usługi obejmują szereg kluczowych obszarów, w tym: własność intelektualna, prawo pracy, podatki, ład korporacyjny.

Venture Capital i Venture Debt

Świadczymy szeroki zakres usług, od początkowych inwestycji seed i finansowania pomostowego po rundy serii A i inwestycje kapitałowe na dużą skalę oraz wyjścia z inwestycji. Naszą dumą jest doświadczenie w obsłudze niektórych z najbardziej obiecujących wschodzących firm technologicznych w Europie oraz funduszy inwestycyjnych, które je wspierają. W szczególności pomagaliśmy polskim jednorożcom, które znalazły się na liście 100 największych firm w Polsce magazynu Forbes. Ponadto partner Adam Piwakowski jest uznawany za jedną z 20 najbardziej wpływowych osobistości na polskim rynku technologicznym i startupowym według magazynu MyCompany Polska.

Dowiedz się więcej o naszej praktyce Venture Capital i Venture Debt tutaj.

Kontakty międzynarodowe i wejście na rynek globalny

LSW stoi na rozdrożu globalnego biznesu, łącząc przedsiębiorstwa ponad granicami i wspierając je w drodze do sukcesu. Nasze unikalne kwalifikacje obejmują umiejętne poruszanie się w zawiłościach wielu jurysdykcji, ułatwianiu zagranicznym startupom wejścia na tętniący życiem polski rynek oraz wspieraniu polskich firm w ich ekspansji na rynki międzynarodowe. W razie potrzeby korzystamy z naszej rozległej, globalnej sieci kontaktów, aby osiągnąć cele naszych klientów.

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Poza sprawami transakcyjnymi, nasi doświadczeni prawnicy reprezentują startupy i rozwijające się firmy w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Bronimy praw klientów, chronimy ich interesy i dążymy do uzyskania najkorzystniejszych rozstrzygnięć.

Services

[ 01 ]
Bieżące wsparcie prawne
  • Bieżące wsparcie prawne i podatkowe, odpowiadanie na zapytania i rozwiązywanie codziennych wyzwań prawnych.
  • Sporządzanie i przeglądanie umów, porozumień i polityk wewnętrznych.
[ 02 ]
Wsparcie transakcyjne
  • Pomoc przy fuzjach, przejęciach i wspólnych przedsięwzięciach.
  • Strukturyzowanie transakcji inwestycyjnych, w tym finansowania seed, kapitału wysokiego ryzyka oraz finansowania dłużnego/kapitałowego.
  • Obsługa transakcji dotyczących własności intelektualnej (IP) i umów licencyjnych.
[ 03 ]
Wchodzenie na nowe rynki
  • Doradztwo w zakresie strategii wejścia na rynek, w tym ekspansji międzynarodowej.
  • Wsparcie w transgranicznych zawiłościach prawnych.
  • Ułatwianie partnerstw zagranicznych, umów dystrybucyjnych i zgodności z przepisami.
Experience
Tripple Espresso (poprzednio 4est)
Pełne wsparcie prawne i podatkowe dla szybko rozwijającego się polskiego producenta gier sportowych i rywalizacyjnych.
Abstra
Doradztwo w procesie wejścia grupy inwestorów indywidualnych do spółki Abstra - jednego z najpopularniejszych producentów treści wideo w Internecie w Polsce.
SuperScale
Doradztwo na rzecz spółki SuperScale i jej założyciela w procesie pozyskania finansowania od inwestora branżowego Level-Up oraz aniołów biznesu. Spółka jest jednym z głównych w Polsce partnerów deweloperskich dla twórców i wydawców gier mobilnych.
Ideamotive
Wsparcie we wdrożeniu IP Box oraz ulgi na badania i rozwój.
DocPlanner / MyDr
Doradztwo przy przejęciu MyDr przez DocPlanner. Prawnicy LSW doradzali po obu stronach transakcji.

Startupy i spółki growth Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up