Usługi

Własność intelektualna

Przewiń w dół
Przez wiele lat ugruntowaliśmy swoją pozycję, jak wiodąca kancelaria w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, konsekwentnie doceniana w światowych rankingach. Doradzamy przy przedsięwzięciach biznesowych obejmujących kwestie artystyczne, technologiczne, eventowe i marketingowe, ułatwiając realizację nawet najbardziej wymagających projektów.

Zaangażowanie w sektorze kreatywnym

Do grona naszych klientów należą wybitni producenci z branży filmowej i telewizyjnej, wiodące podmioty z sektora reklamy i marketingu, domy mediowe, twórcy treści wideo, agencje eventowe oraz koordynatorzy znaczących przedsięwzięć artystycznych, a także indywidualni twórcy i artyści. Wśród naszych klientów przeważają uznane marki i korporacje, dla których zarządzanie marką i jej ochrona, w połączeniu z wdrażaniem nowych technologii, stanowią integralne elementy codziennej działalności biznesowej.

Ochrona własności przemysłowej

Obsługujemy również innowacyjne firmy przemysłowe, które wykorzystują zarówno technologie informatyczne, jak i przełomowe rozwiązania technologiczne do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Wspieramy te firmy w sprawach dotyczących ochrony patentowej.

Rozwiązywanie sporów dotyczących własności intelektualnej

Nasz zespół procesowy oferuje kompleksowe usługi obejmujące spory sądowe, arbitraż i mediację.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej praktyki w zakresie sporów korporacyjnych, kliknij tutaj.

Usługi

[ 01 ]
Kompleksowe usługi w zakresie własności intelektualnej
 • Formułowanie i wdrażanie strategii ochrony praw własności intelektualnej, w tym ich rejestracja i utrzymanie.
 • Obrona praw własności intelektualnej przed naruszeniami, w tym kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach procesu i/lub postępowania przygotowawczego.
 • Kompleksowa pomoc prawna w związku z wszelkimi transakcjami fuzji i przejęć (M&A), private equity (PE) i/lub venture capital (VC) obejmującymi prawa własności intelektualnej, w szczególności podczas przygotowywania raportów due diligence (DD) oraz sporządzania i/lub negocjowania dokumentów transakcyjnych.
[ 02 ]
Sporządzanie i negocjowanie umów obejmujących prawa własności intelektualnej, takich jak:
 • Umowy ułatwiające przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do utworów.
 • Umowy umożliwiające przeniesienie praw pokrewnych.
 • Umowy umożliwiające przeniesienie praw ochronnych lub innych praw wyłącznych związanych z rejestracją znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych lub innych przedmiotów praw własności przemysłowej.
 • Umowy licencyjne sankcjonujące korzystanie z wyżej wymienionych przedmiotów praw.
 • Umowy dotyczące korzystania z zastrzeżonej wiedzy lub "know-how".
[ 03 ]
Ochrona własności przemysłowej i spory sądowe
 • Rejestracja i zarządzanie portfelami znaków towarowych.
 • Prowadzenie sporów sądowych w postępowaniach mających na celu zabezpieczenie lub utrzymanie ochrony znaków towarowych.
 • Ochrona wzorów przemysłowych i praw patentowych, zarówno w zakresie zastrzegania, jak i egzekwowania tych praw.
 • Doradztwo w zakresie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do oznaczeń odróżniających, ochrony wiedzy zastrzeżonej, nieuczciwej reklamy, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, pasożytnictwa i ochrony reputacji.
 • Reprezentacja w postępowaniu w przypadku naruszenia praw wyłącznych, w tym spory sądowe, negocjowanie umów i zawieranie umów o współistnieniu.
 • Reprezentowanie klientów przed instytucjami krajowymi (Urząd Patentowy RP, sądy administracyjne), unijnymi (EUIPO) i międzynarodowymi (WIPO).
Doświadczenie
E-Card S.A.
Doradztwo firmie pośredniczącej w transakcjach finansowych w zakresie praw własności intelektualnej.
Ingenico
Kompleksowe doradztwo na rzecz globalnego dostawcy rozwiązań płatniczych w zakresie praw własności intelektualnej.
4fun Media Group
Obsługa prawna spółek z Grupy 4fun Media w zakresie praw własności intelektualnej, a także nieuczciwej konkurencji.
Google Poland Sp. z o.o. and Google Inc.
Obsługa prawna w zakresie relacji z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, doradztwo w zakresie lokalizacji globalnych rozwiązań, produktów i usług oraz wsparcie dla usługi AdWords w zakresie regulacji dotyczących dozwolonej reklamy. Wsparcie w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony dóbr osobistych.
Grupa Formaster
Bieżące doradztwo w zakresie wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przygotowywanie projektów umów dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej, umów sponsorskich oraz umów ambasadorskich.

Zespół Praktyki Własność intelektualna

Jak możemy pomóc?
Prześlij nam wiadomość.
Poprzez przesłanie formularza akceptujesz naszą Politykę Prywatności
Odwiedź Nas

Warszawa

ul. Szara 10

00-420 Warszawa

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wrocław

ul. Swobodna 1

50-089 Wrocław

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki i Partnerzy sp.k.

2012-2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

design & dev by : 247®Studio

Do Góry