Żegluga i gospodarka morska

Scroll to explore
W LSW nasz oddany zespół prawników specjalizuje się w prawie morskim i żeglugowym. Oferujemy szeroki zakres usług dostosowanych do unikalnych potrzeb klientów z branży. Nasz zespół jest zaufanym partnerem we wszystkich wyzwaniach prawnych stoczni, portów, producentów statków, inwestorów czy innych podmiotów branżowych.

Kompleksowe usługi dla klientów z branży żeglugowej i morskiej

Pomagamy klientom w zabezpieczaniu finansowania budowy statków, rozbudowy floty i innych przedsięwzięć morskich. Nasz zespół zajmuje się strukturyzacją korporacyjną, fuzjami i wspólnymi przedsięwzięciami.

W sektorze morskim kluczowe znaczenie ma radzenie sobie z konsekwencjami podatkowymi i zgodność z przepisami. Oferujemy dostosowane do potrzeb doradztwo, aby pomóc klientom zoptymalizować strategie podatkowe i zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Nasi prawnicy zajmują się sprawami związanymi z załogą, umowami o pracę i sporami pracowniczymi. Zapewniamy klientom utrzymanie wykwalifikowanej i zmotywowanej siły roboczej przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów prawnych.

Gdy pojawiają się wyzwania, zapewniamy usługi rozwiązywania sporów, w tym arbitrażowych i sądowych. Naszym celem jest ochrona interesów klientów i znajdowanie skutecznych rozwiązań.

Kompleksowe doradztwo dla polskich stoczni

Mamy udokumentowane doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług doradczych dla największych polskich stoczni. Nasza wiedza obejmuje różne aspekty, w tym compliance, kwestie umowne i planowanie strategiczne. Niezależnie od tego, czy chodzi o poruszanie się po złożonych ramach prawnych, zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami morskimi, czy też sprostanie wyzwaniom operacyjnym, nasz zespół jest dobrze przygotowany do wsparcia stoczni na każdym etapie działalności.

Transakcje

Nasi doświadczeni prawnicy z powodzeniem doradzali zagranicznym inwestorom chcącym nabyć podmioty działające na polskim rynku żeglugowym i morskim. Doradzali również przy wielu inwestycjach infrastrukturalnych. Rozumiemy zawiłości transakcji transgranicznych i ściśle współpracujemy z klientami, aby ułatwić płynne przejęcia, a także inwestycje infrastrukturalne.

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o naszej praktyce Infrastruktury i budownictwa.

Dlaczego LSW?

Nasz zespół łączy wiedzę prawniczą z dogłębnym zrozumieniem branży morskiej.

Dzięki globalnej perspektywie obsługujemy klientów zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo poprzez naszą globalną sieć kontaktów.

Priorytetowo traktujemy sukces klienta, oferując praktyczne rozwiązania, które są zgodne z celami biznesowymi.

Services

[ 01 ]
Bieżące wsparcie we wszystkich sprawach związanych z bieżącą działalnością
 • Ład korporacyjny
 • Handel i dystrybucja
 • Zatrudnienie
 • Zgodność z przepisami
 • Nieruchomości i budownictwo
 • Energia
 • Bezpieczeństwo
[ 02 ]
Negocjacje, sporządzanie, zabezpieczanie i egzekwowanie umów, w tym
 • Umowy z armatorami
 • Umowy na dostawę materiałów
 • Umowy dotyczące dostaw mediów do i ze stoczni
 • Umowy dotyczące statków
 • Umowy wymagane przez prawo energetyczne
[ 03 ]
Inwestycje infrastrukturalne
 • Opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych
 • Ocena technicznych i rozwojowych aspektów projektów inwestycyjnych
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania
 • Doradztwo w sprawach dotyczących szerokiej gamy platform współinwestycyjnych (joint venture, alianse strategiczne)
 • Ustalenia dotyczące wyjścia z inwestycji
[ 04 ]
Spory sądowe i arbitraż
 • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym
 • Wsparcie w negocjacjach ugodowych, w tym pomoc w sporządzaniu ugód
 • Reprezentowanie klientów na wszystkich etapach postępowania arbitrażowego
Experience
STOCZNIA GDAŃSKA
Kompleksowe doradztwo na rzecz Stoczni Gdańsk S.A., obejmujące wszystkie aspekty operacyjne, w tym zatrudnienie, utrzymanie i wykorzystanie majątku. Uczestniczyliśmy w negocjacjach kontraktów z armatorami, przygotowywaliśmy umowy i prowadziliśmy spory arbitrażowe. Doradzaliśmy również przy zamówieniach materiałów stoczniowych i przygotowywaliśmy umowy na dostawy.
Bénéteau S.A. i Groupe Bénéteau
Doradztwo na rzecz Bénéteau S.A. i Groupe Bénéteau przy nabyciu Delphia Yachts. Wartość: 100 mln EUR.
Kontrahent Portu Gdańsk
Podjęcie czynności związanych z analizą następstwa prawnego gruntów pozostających w granicach Portu Gdańsk (w zakresie sporządzenia i pokrycia planami miejscowymi, skutków dla umów dzierżawy itp.) oraz skuteczności użytkowania wieczystego działek pod wodami, a także możliwości pobierania pożytków z tych nieruchomości przez Stocznię. LSW reprezentowała klienta w postępowaniach dotyczących relacji z Zarządem Portu i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów portowych. Doradzaliśmy w zakresie ograniczeń wynikających z procedur obowiązujących na obszarach portowo-gospodarczych i obszarach ograniczonego użytkowania.
Stocznia Szczecińska
Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie: ustalania i badania istniejących stosunków cywilnoprawnych oraz wynikających z nich zobowiązań i ryzyk; zobowiązań publicznoprawnych zaciągniętych przez Stocznię (w tym podatku od nieruchomości) oraz wynikających z nich zobowiązań i ryzyk; analizy wydanych na rzecz stoczni decyzji i zaświadczeń oraz wynikających z nich zobowiązań i ryzyk.
STOCZNIA GRYFIA S.A.
Doradztwo w zakresie: ustalania i badania istniejących stosunków cywilnoprawnych oraz wynikających z nich zobowiązań i ryzyk; zobowiązań publicznoprawnych zaciągniętych przez Stocznię oraz wynikających z nich obowiązków i ryzyk; analizy decyzji i zaświadczeń wydanych na rzecz Stoczni oraz wynikających z nich zobowiązań i ryzyk.

Żegluga i gospodarka morska Team

Testimonial

''Kancelaria LSW wielokrotnie udowodniła, iż świadczy usługi na najwyższym poziomie zgodnie ze wszystkimi światowymi standardami, a jej pracownicy zawsze w sposób profesjonalny i rzetelny realizowali zlecane zadania. Jesteśmy w pełni zadowoleni ze współpracy z Kancelarią LSW i w pełni polecamy Kancelarię jako rzetelną i godną zaufania firmę świadczącą pomoc prawną. ''

Stocznia Gdańsk S.A.
Referencje
How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up