Własność intelektualna

Scroll to explore
Przez wiele lat ugruntowaliśmy swoją pozycję, jak wiodąca kancelaria w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, konsekwentnie doceniana w światowych rankingach. Doradzamy przy przedsięwzięciach biznesowych obejmujących kwestie artystyczne, technologiczne, eventowe i marketingowe, ułatwiając realizację nawet najbardziej wymagających projektów.

Zaangażowanie w sektorze kreatywnym

Do grona naszych klientów należą wybitni producenci z branży filmowej i telewizyjnej, wiodące podmioty z sektora reklamy i marketingu, domy mediowe, twórcy treści wideo, agencje eventowe oraz koordynatorzy znaczących przedsięwzięć artystycznych, a także indywidualni twórcy i artyści. Wśród naszych klientów przeważają uznane marki i korporacje, dla których zarządzanie marką i jej ochrona, w połączeniu z wdrażaniem nowych technologii, stanowią integralne elementy codziennej działalności biznesowej.

Ochrona własności przemysłowej

Obsługujemy również innowacyjne firmy przemysłowe, które wykorzystują zarówno technologie informatyczne, jak i przełomowe rozwiązania technologiczne do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Wspieramy te firmy w sprawach dotyczących ochrony patentowej.

Rozwiązywanie sporów dotyczących własności intelektualnej

Nasz zespół procesowy oferuje kompleksowe usługi obejmujące spory sądowe, arbitraż i mediację.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej praktyki w zakresie sporów korporacyjnych, kliknij tutaj.

Services

[ 01 ]
Kompleksowe usługi w zakresie własności intelektualnej
 • Formułowanie i wdrażanie strategii ochrony praw własności intelektualnej, w tym ich rejestracja i utrzymanie.
 • Obrona praw własności intelektualnej przed naruszeniami, w tym kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach procesu i/lub postępowania przygotowawczego.
 • Kompleksowa pomoc prawna w związku z wszelkimi transakcjami fuzji i przejęć (M&A), private equity (PE) i/lub venture capital (VC) obejmującymi prawa własności intelektualnej, w szczególności podczas przygotowywania raportów due diligence (DD) oraz sporządzania i/lub negocjowania dokumentów transakcyjnych.
[ 02 ]
Sporządzanie i negocjowanie umów obejmujących prawa własności intelektualnej, takich jak:
 • Umowy ułatwiające przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do utworów.
 • Umowy umożliwiające przeniesienie praw pokrewnych.
 • Umowy umożliwiające przeniesienie praw ochronnych lub innych praw wyłącznych związanych z rejestracją znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych lub innych przedmiotów praw własności przemysłowej.
 • Umowy licencyjne sankcjonujące korzystanie z wyżej wymienionych przedmiotów praw.
 • Umowy dotyczące korzystania z zastrzeżonej wiedzy lub "know-how".
[ 03 ]
Ochrona własności przemysłowej i spory sądowe
 • Rejestracja i zarządzanie portfelami znaków towarowych.
 • Prowadzenie sporów sądowych w postępowaniach mających na celu zabezpieczenie lub utrzymanie ochrony znaków towarowych.
 • Ochrona wzorów przemysłowych i praw patentowych, zarówno w zakresie zastrzegania, jak i egzekwowania tych praw.
 • Doradztwo w zakresie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do oznaczeń odróżniających, ochrony wiedzy zastrzeżonej, nieuczciwej reklamy, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, pasożytnictwa i ochrony reputacji.
 • Reprezentacja w postępowaniu w przypadku naruszenia praw wyłącznych, w tym spory sądowe, negocjowanie umów i zawieranie umów o współistnieniu.
 • Reprezentowanie klientów przed instytucjami krajowymi (Urząd Patentowy RP, sądy administracyjne), unijnymi (EUIPO) i międzynarodowymi (WIPO).
Experience
E-Card S.A.
Doradztwo firmie pośredniczącej w transakcjach finansowych w zakresie praw własności intelektualnej.
Ingenico
Kompleksowe doradztwo na rzecz globalnego dostawcy rozwiązań płatniczych w zakresie praw własności intelektualnej.
4fun Media Group
Obsługa prawna spółek z Grupy 4fun Media w zakresie praw własności intelektualnej, a także nieuczciwej konkurencji.
Google Poland Sp. z o.o. and Google Inc.
Obsługa prawna w zakresie relacji z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, doradztwo w zakresie lokalizacji globalnych rozwiązań, produktów i usług oraz wsparcie dla usługi AdWords w zakresie regulacji dotyczących dozwolonej reklamy. Wsparcie w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony dóbr osobistych.
Grupa Formaster
Bieżące doradztwo w zakresie wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przygotowywanie projektów umów dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej, umów sponsorskich oraz umów ambasadorskich.

Własność intelektualna Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up