Telekomunikacja

Scroll to explore
W LSW dostarczamy kompleksowe wsparcie prawne dla firm działających w dynamicznym obszarze telekomunikacji. Rozumiemy złożoność tej branży i staramy się pomagać naszym klientom w skutecznym poruszaniu się po regulacyjnym krajobrazie.

Doradztwo dla firm telekomunikacyjnych i nie tylko

Nasz zespół doradza zarówno polskim, jak i międzynarodowym firmom telekomunikacyjnym we wszystkich aspektach regulacji telekomunikacyjnych. Niezależnie od tego, czy firma chce wejść na rynek telekomunikacyjny, czy już na nim działa, oferujemy doradztwo dostosowane do jej konkretnych potrzeb. Nasza baza klientów obejmuje nie tylko korporacje telekomunikacyjne, ale także ich klientów instytucjonalnych, korporacyjnych i indywidualnych. Od zgodności z wymogami licencyjnymi po planowanie strategiczne, zapewniamy praktyczne rozwiązania usprawniające działalność naszych klientów.

Wsparcie międzynarodowe

Oprócz naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie polskiego prawa, zdajemy sobie sprawę z globalnego charakteru branży telekomunikacyjnej. Nasza firma oferuje doradztwo w zakresie przepisów Unii Europejskiej, zapewniając naszym klientom zgodność z transgranicznymi ramami prawnymi. W przypadku firm działających na arenie międzynarodowej wykorzystujemy naszą rozległą sieć kontaktów międzynarodowych, aby zapewnić płynne wsparcie. Niezależnie od tego, czy chodzi o zrozumienie przepisów dotyczących prywatności danych, czy też poruszanie się po wyzwaniach związanych z różnymi jurysdykcjami, nasz zespół jest dobrze przygotowany do świadczenia kompleksowego doradztwa.

Rozwiązywanie sporów

Spory mogą wynikać z różnych źródeł, w tym nieporozumień umownych, kwestii regulacyjnych lub kwestii związanych z konkurencją. Nasza kancelaria specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów w sektorze telekomunikacyjnym. W celu ochrony interesów naszych klientów stosujemy indywidualnie dopasowane strategie negocjacji, mediacji i sporów sądowych. Naszym celem jest znalezienie skutecznych i efektywnych rozwiązań, minimalizujących zakłócenia w działalności biznesowej przy jednoczesnej ochronie praw naszych klientów.

Services

[ 01 ]
Regulacje dotyczące infrastruktury
 • Wytyczne dotyczące procesów pozyskiwania częstotliwości,
 • Rekomendacje dotyczące współdzielenia infrastruktury i usług zarządzania infrastrukturą,
 • Konsultacje związane z procesem cyfryzacji sygnałów telewizyjnych.
[ 02 ]
Współpraca partnerska i relacje z klientami
 • Doradztwo dotyczące umów o wzajemnych połączeniach i umów z użytkownikami sieci,
 • Konsultacje w zakresie usług telekomunikacyjnych dotyczących abonentów i użytkowników końcowych,
 • Wytyczne dotyczące obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych wobec państwa,
 • Wsparcie dotyczące zasad przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną,
 • Doradztwo dotyczące umów z operatorami telekomunikacyjnymi,
 • Doradztwo dotyczące działalności samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji i partnerstwa publiczno-prywatnego.
[ 03 ]
Spory telekomunikacyjne
 • Spory dotyczące decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • Spory pomiędzy operatorami na rynku telekomunikacyjnym związane z realizacją umów o dostępie telekomunikacyjnym,
 • Spory z użytkownikami końcowymi usług telekomunikacyjnych.
Experience
Comcast
Świadczenie kompleksowych usług doradczych dla największego amerykańskiego międzynarodowego konglomeratu telekomunikacyjnego i medialnego. Korporacja jest drugą co do wielkości na świecie firmą nadawczą i telewizji kablowej pod względem przychodów, a także największą firmą płatnej telewizji, największą firmą telewizji kablowej i największym dostawcą domowych usług internetowych w USA. Usługi obejmowały doradztwo w zakresie kluczowych umów handlowych, przepisów dotyczących reklamy i praw do dystrybucji.
Gamma Communications plc
Doradztwo na rzecz wiodącego technologicznego dostawcy usług komunikacyjnych dla rynków biznesowych w zakresie polskich aspektów nabycia 100% udziałów Exactive Holdings Limited, która jest właścicielem polskiej spółki Exactive Poland sp. z o.o. Exactive specjalizuje się w Unified Communications as a Service (UCaaS) i oferuje platformę routingu PSTN Microsoft Teams dla wielu dzierżawców.
NARUSZENIE PRYWATNOŚCI PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWE
Reprezentowanie znanego dziennikarza w sprawie przeciwko Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (CBA). Sprawa dotyczyła naruszenia dóbr osobistych dziennikarza poprzez uzyskanie przez Biuro jego danych telekomunikacyjnych (w tym wykazu bilingów).
OPPO
Bieżące doradztwo na rzecz piątego co do wielkości producenta smartfonów na świecie, w tym w zakresie umów handlowych, marketingu i wprowadzania produktów na rynek.

Telekomunikacja Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up