Przestępstwa gospodarcze i dochodzenia

Scroll to explore
W LSW rozumiemy stale zmieniający się krajobraz regulacyjny i społeczny, w którym firmy podlegają większej niż kiedykolwiek kontroli ze strony organów nadzoru, akcjonariuszy, pracowników, klientów i społeczności. Analizujemy i identyfikujemy zagrożenia, minimalizujemy ryzyko i zapewniamy kompleksowe doradztwo naszym klientom w sytuacjach kryzysowych.

Międzynarodowy zasięg

Reprezentujemy firmy i osoby fizyczne zarówno z Polski, jak i z innych części świata. Dzięki globalnej sieci kontaktów możemy doradzać w sprawach o znaczeniu międzynarodowym.

Prawo karne gospodarcze

Reprezentujemy klientów w różnych sprawach związanych z postępowaniami karnymi, przestępstwami podatkowymi i przestępstwami gospodarczymi. Nasz zespół prawa karnego gospodarczego zajmuje się w szczególności sprawami związanymi z działaniami na szkodę podmiotów korporacyjnych oraz odpowiedzialnością karną funkcjonariuszy korporacyjnych.

Dochodzenia

Prowadzimy dochodzenia w celu wykrycia nieprawidłowości, zrozumienia ich przyczyn, zidentyfikowania osób odpowiedzialnych i przygotowania rekomendacji dotyczących dalszych działań. W razie potrzeby współpracujemy z firmami audytorskimi, agencjami detektywistycznymi i biurami informacji gospodarczej.

Adaptacja biznesowa

Naszym celem jest dostosowanie środowiska organizacyjnego naszych klientów do najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Tworzymy, modyfikujemy i aktualizujemy istniejące regulacje wewnętrzne oraz pomagamy w ich skutecznym wdrażaniu.

Wyjątkowo wykwalifikowany zespół

W skład naszego zespołu wchodzą nie tylko prawnicy, ale również osoby, które przez wiele lat pracowały w służbach specjalnych, instytucjach administracji publicznej oraz strukturach Unii Europejskiej.

Services

[ 01 ]
Prawo karne gospodarcze
 • Reprezentacja na wszystkich etapach postępowania
 • Sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i reprezentowanie ofiar
 • Reprezentowanie poszkodowanych w sprawach o odszkodowanie
 • Reprezentowanie kierownictwa i pracowników firm w charakterze świadków
 • Wsparcie w sprawach penitencjarnych dla osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych
[ 02 ]
Dochodzenia
 • Przygotowywanie strategii dochodzeniowych i komunikacja z firmami audytorskimi
 • Udział w dochodzeniach wewnętrznych, w szczególności w rozmowach z pracownikami
 • Analizowanie danych cyfrowych zebranych i wybranych przez firmy audytorskie
 • Przygotowywanie raportów z dochodzeń we współpracy z firmami audytorskimi
[ 03 ]
Procedury wewnętrzne
 • Przeprowadzanie audytów w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i wymogami prawnymi
 • Tworzenie i dostosowywanie odpowiednich przepisów i procedur
 • Pomoc we wdrażaniu środków lub rozwiązań niezbędnych do dostosowania praktyk biznesowych do warunków prawnych.
Experience
Klient działający na rynku kryptowalut
Doradztwo w związku z zarzutami oszustwa kryptowalutowego w ramach międzynarodowej sieci przestępczej wykorzystującej wielopoziomowe struktury korporacyjne i rozproszoną sieć techniczną.
Klient działający w międzynarodowej branży handlu stalą
Doradztwo w związku z zarzutem prania pieniędzy za pomocą pozornej transakcji handlowej związanej z uszczupleniem należności publicznoprawnych w zakresie podatku VAT i fałszowaniem dokumentacji księgowej.
Oszustwo bankowe
Doradztwo w sprawie hakerskiego oszustwa e-mailowego, polegającego na podmianie danych do przelewu na fakturach otrzymanych od kontrahenta.
Spółka z branży spożywczej
Obrona w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzenie VAT.

Przestępstwa gospodarcze i dochodzenia Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up