Podatki

Scroll to explore
Jesteśmy zespołem profesjonalistów specjalizujących się w kompleksowej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych. Posiadamy dogłębne zrozumienie wpływu kwestii podatkowych zarówno na krajowe, jak i międzynarodowe przedsięwzięcia biznesowe.

Wsparcie dla szerokiej gamy sektorów

Naszymi klientami są instytucje finansowe, międzynarodowe korporacje, fundusze, inwestorzy i zamożni klienci indywidualni. Rozumiemy dynamikę działalności biznesowej i związane z nią wyzwania podatkowe. Jesteśmy preferowaną kancelarią dla spółek z sektorów takich jak hazard, biotechnologia, IT, gry, energia, infrastruktura i handel.

Projekty międzynarodowe

Nasza globalna sieć pozwala nam spełniać najbardziej ambitne aspiracje naszych klientów. Zapewniamy doradztwo w zakresie transgranicznych projektów obejmujących wiele jurysdykcji.

Doradztwo podatkowe w różnorodnych projektach

Nasze doświadczenie obejmuje strukturyzację i planowanie podatkowe szerokiej gamy transakcji, od nabycia nieruchomości i inwestycji kapitałowych po struktury finansowania i inwestycje typu greenfield. Oferujemy również naszym klientom stałe usługi podatkowe, wspomagając codzienne działania ich działów finansowych i księgowych. Ponadto reprezentujemy naszych klientów w sporach podatkowych na wszystkich szczeblach, aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przestrzeganie zasad ESG

Jesteśmy przekonani, że osiągnięcie celów ESG wymaga przemyślanego podejścia do opodatkowania. Nasz zespół oferuje kompleksowe usługi mające na celu dostosowanie działalności firmy do norm zrównoważonego biznesu.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej praktyki ESG.

Services

[ 01 ]
Strategiczne planowanie podatkowe dla inwestorów wchodzących na rynek
 • Dostosowane planowanie podatkowe dla nowych uczestników rynku.
 • Wybór najbardziej odpowiedniego modelu biznesowego pod kątem efektywności podatkowej.
 • Opracowanie strategii budowania aktywów podatkowych inwestora.
[ 02 ]
Transakcje
 • Kompleksowe doradztwo podatkowe w zakresie nabywania nieruchomości komercyjnych.
 • Strukturyzacja i planowanie podatkowe inwestycji kapitałowych w akcje.
 • Efektywne podatkowo strukturyzowanie finansowania i inwestycji typu greenfield.
[ 03 ]
Bieżące wsparcie
 • Stałe doradztwo podatkowe wspierające codzienną działalność działów finansowych i księgowych.
 • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji cen transferowych.
 • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych w celu identyfikacji i optymalizacji ryzyka.
[ 04 ]
Rozwiązywanie sporów
 • Reprezentacja w sporach z organami podatkowymi na wszystkich etapach.
 • Pomoc w trakcie postępowań podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych.
[ 05 ]
Wsparcie w zakresie ESG
 • Konsultacje w zakresie osiągania celów ESG przy przemyślanym podejściu do opodatkowania.
 • Kompleksowe usługi mające na celu dostosowanie działalności firmy do norm zrównoważonego biznesu.
 • Wsparcie w dostosowaniu do standardów ESG przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści podatkowych.
Experience
Ideamotive
Doradztwo w zakresie wdrożenia IP Box i ulgi podatkowej na badania i rozwój.
CMT Group UK
Doradztwo w zakresie aspektów podatkowych dostawy generatorów na Ukrainę o wartości 27 mln euro.
Spółki holenderskie i polskie
Doradztwo na rzecz sprzedającego (spółki holenderskiej i spółek polskich) przy transakcji sprzedaży kompleksu biurowego Łużycka Office Park (budynki A, B, C i D) oraz Łużycka Plus, zlokalizowanych w Gdyni. Nabywcą kompleksu była spółka Investika.
Chiński nabywca
Doradztwo podatkowe na rzecz chińskiego nabywcy przy nabyciu portfela elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 51 MW od SINO-CEEF.
Fortress REIT Limited
Doradztwo podatkowe na rzecz Fortress REIT Limited z siedzibą w RPA przy nabyciu nieruchomości logistyczno-magazynowej na Śląsku.

Podatki Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up