Obronność i lotnictwo

Scroll to explore
Zespół LSW posiada bogate doświadczenie w obszarze lotnictwa, obronności i bezpieczeństwa. Nasze usługi skierowane są zarówno do klientów z polskich, jak i z zagranicy.

Usługi doradcze dla polskich i międzynarodowych graczy

Doradzamy małym, średnim i dużym podmiotom z sektora wojskowego, które chcą wejść na polski rynek. Jednocześnie wykorzystując naszą rozległą, międzynarodową sieć kontaktów, ułatwiamy polskim firmom dostęp do rynków zagranicznych.

Dogłębna znajomość rynku

Uznając trwałe znaczenie tradycyjnego uzbrojenia, opowiadamy się również za kompleksowym podejściem do nowoczesnych rozwiązań. Ewoluujące znaczenie nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, biotechnologii i innych innowacyjnych dziedzin wymaga wszechstronnych doradców. Jako LSW spełniamy ten wymóg.

Kompleksowe wsparcie

Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje wszystkie aspekty sektora wojskowego, w tym działania takie jak tworzenie linii produkcyjnych, zarządzanie kanałami dystrybucji czy realizacja zamówień publicznymi.

Services

[ 01 ]
Wsparcie w zakresie zamówień publicznych:
 • Wsparcie w procesach przetargowych zgodnie z polskim Prawem zamówień publicznych (PZP) i polskim prawem cywilnym.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków przetargowych.
 • Zaangażowanie w komunikację z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej (MON) i jego podmiotem zamawiającym, Agencją Uzbrojenia (AU), w celu ustalenia dokładnych wymagań przetargowych.
 • Przegląd i analiza umów na dostawy proponowanych przez AU w celu zapewnienia zgodności i wykonalności.
[ 02 ]
Łańcuch dostaw i dystrybucja:
 • Pomoc w skutecznym dostarczaniu produktów do MON, często obejmująca koordynację z różnymi jednostkami MON w celu minimalizacji ryzyka skomplikowania lub opóźnień procesu dostawy.
 • Pokonywanie wyzwań związanych z dokumentacją, komunikacją i zgodnością z wymogami MON.
[ 03 ]
Doradztwo dla konsorcjów:
 • Doradztwo w zakresie zawiłych zasad uczestnictwa w konsorcjum oraz zapewnienie, że wszyscy członkowie rozumieją swoją wspólną odpowiedzialność wobec MON, niezależnie od wewnętrznych ustaleń w ramach konsorcjum.
[ 04 ]
Zgodność z przepisami:
 • Pomoc dostawcom w ustanowieniu stałej obecności w Polsce poprzez uzyskanie koncesji od polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 • Staranne określenie zakresu wniosku koncesyjnego zgodnie z przepisami ustawowymi.
 • Zapewnienie zgodności z wymogami lokalowymi wniosku koncesyjnego.
 • Doradztwo w zakresie procesu ubiegania się o koncesję i udział w spotkaniach z koncesjonariuszem.
[ 05 ]
Wsparcie transakcyjne:
 • Zapewnienie kompleksowego doradztwa w zakresie szerokiego zakresu transakcji w sektorze lotniczym i obronnym, w tym zakładania nowych operacji, fuzji i przejęć, wspólnych przedsięwzięć, finansowania aktywów i leasingu dostaw.
 • Ekspertyza w zakresie nabywania i wynajmowania lokali, a także budowy zakładów produkcyjnych dostosowanych do potrzeb konkretnego sektora.
Experience
Safran S.A.
Doradztwo na rzecz francuskiego międzynarodowego koncernu produkującego silniki lotnicze, silniki rakietowe, komponenty lotnicze i obronne w polskim procesie zamówień obejmującym bezzałogowe statki powietrzne.
Roketsan
Doradztwo na rzecz największego tureckiego producenta broni i kontrahenta w dziedzinie obronności w polskich procesach zamówień, w szczególności związanych z rakietami kierowanymi, które mają być wykorzystywane na potrzeby śmigłowców (we współpracy z dużym amerykańskim producentem lotniczym).
Aeronautics
Doradztwo na rzecz Aeronautics Ltd., izraelskiego kontrahenta z branży obronnej i lotniczej specjalizującego się w produkcji i dostawach wojskowych uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych/dronów, w sporze dotyczącym kontraktu na dostawę dużej liczby dronów typu UAVs dla polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Avenger Flight
Doradztwo na rzecz grupy Avenger Flight w transakcji finansowania najnowocześniejszych symulatorów lotu zamówionych w celu szkolenia pilotów Enter Air.
WizzAir
Reprezentowanie linii lotniczych w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zarzutu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez udzielanie niepełnej informacji o pełnej cenie biletu i kosztach obowiązkowych usług dodatkowych.

Obronność i lotnictwo Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up