Magazyny energii

Scroll to explore
W LSW rozumiemy skomplikowane zależności między przepisami, technologią i warunkami ekonomicznymi, dzięki czemu umożliwiamy klientom wykorzystanie możliwości rynkowych i sprawne pokonywanie wyzwań w projektach dotyczących magazynów energii. Nasz kompleksowy pakiet usług prawnych obejmuje każdy aspekt tego typu projektów.

Zgodność z przepisami

Nasi doświadczeni prawnicy prowadzą klientów przez wszystkie wymogi regulacyjne dotyczące projektów magazynowania energii na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Od przepisów dotyczących rynku energii po przepisy środowiskowe, zapewniamy pełną zgodność na każdym kroku.

Rozwój i finansowanie projektów

Od pomysłu do realizacji, pomagamy klientom na każdym etapie rozwoju projektu. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie strukturyzacji projektów, negocjacji umów i oceny ryzyka pomaga zabezpieczyć finansowanie ze źródeł publicznych i prywatnych, zapewniając pełne wykorzystanie potencjału projektów.

Tworzenie dokumentacji z myślą o sukcesie

Specjalizujemy się w sporządzaniu i negocjowaniu szeregu umów o kluczowym znaczeniu dla projektów magazynowania energii, w tym umów zakupu energii, umów zakupu sprzętu oraz umów dotyczących eksploatacji i konserwacji. Nasze skrupulatne podejście zabezpiecza interesy klientów i wspiera działania w ramach partnerstwa.

Wdrażanie innowacji

Mając na uwadze nowe technologie i trendy rynkowe, nasz zespół zapewnia strategiczne doradztwo, aby pomóc klientom wykorzystać możliwości innowacji w tej branży. Od magazynowania energii w akumulatorach po elektrownie szczytowo-pompowe, utrzymujemy klientów wspieramy klientów w ich sukcesie.

Services

[ 01 ]
Zgodność z przepisami:
 • Doradztwo w zakresie lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów regulujących projekty magazynowania energii.
 • Przeprowadzanie ocen zgodności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących rynku energii.
 • Wsparcie w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska i procesów wydawania pozwoleń dla obiektów magazynowania energii.
 • Pomoc w zapewnieniu zgodności z normami i przepisami dotyczącymi połączeń międzysieciowych.
[ 02 ]
Rozwój i finansowanie projektów:
 • Strategiczne wsparcie dotyczące rozwoju projektu, wyboru lokalizacji i studiów wykonalności.
 • Pomoc w strukturyzacji projektu i ocenie ryzyka w celu pozyskania finansowania.
 • Negocjowanie ustaleń finansowych ze źródłami publicznymi i prywatnymi, w tym pożyczek, dotacji i zachęt podatkowych.
 • Zapewnienie wsparcia prawnego w całym cyklu życia projektów magazynowania energii, od koncepcji do eksploatacji.
[ 03 ]
Sporządzanie umów i negocjacje:
 • Sporządzanie kompleksowych umów istotnych dla projektów magazynowania energii,
 • Negocjowanie warunków umów ze sprzedawcami, dostawcami i innymi stronami zaangażowanymi w projekty magazynowania energii.
 • Zapewnienie, że umowy odpowiednio uwzględniają kluczowe kwestie prawne i handlowe, w tym gwarancje wykonania, gwarancje, ograniczenia odpowiedzialności i mechanizmy rozstrzygania sporów.
 • Zapewnienie specjalistycznej wiedzy prawnej w celu ochrony interesów klientów i zminimalizowania ryzyka związanego z umowami dotyczącymi magazynowania energii.
Experience
Chiński nabywca
Doradztwo na rzecz chińskiego nabywcy przy zakupie portfela elektrowni fotowoltaicznych od SINO-CEEF o łącznej mocy 51 MW.
Eiffel Investment Group
Doradztwo na rzecz Eiffel Investment Group w zakresie finansowania szeregu przejęć w branży energii odnawialnej.
Acquinex Insurance
Doradztwo na rzecz Acquinex Insurance, ubezpieczyciela w zakresie fuzji i przejęć, w trzech transakcjach podjętych przez Aberdeen Standard Investments w celu nabycia od R. Power Group trzech portfeli projektów PV (fotowoltaicznych) - największej w historii akwizycji PV w Polsce.
CJR Renewables
Doradztwo prawne na rzecz portugalskiej, międzynarodowej spółki z sektora energii odnawialnej w zakresie różnych inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce, w tym w zakresie fuzji i przejęć, prawa spółek, nieruchomości, finansów i wsparcia podatkowego.

Magazyny energii Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up