Handel międzynarodowy

Scroll to explore
Nasz zespół wyróżnia się specjalistyczną wiedzą i bogatym doświadczeniem w dziedzinie handlu międzynarodowego.

Globalna perspektywa

Nasze usługi doradcze kierujemy zarówno do krajowych, jak i międzynarodowych podmiotów dążących do dywersyfikacji swojej obecności na rynku. Wykorzystując naszą rozległą sieć globalnych kontaktów, ułatwiamy polskim organizacjom zaistnienie na rynkach zagranicznych. Jednocześnie oferujemy strategiczne doradztwo zagranicznym firmom, które chcą odkrywać możliwości polskiego rynku.

Kompleksowe doradztwo

Nasz pakiet usług doradczych obejmuje wsparcie prawne w zakresie handlu krajowego i międzynarodowego, inwestycji produkcyjnych (w tym tworzenie linii produkcyjnych), tworzenie i zarządzanie sieciami dystrybucji, a także organizowanie ram prawnych dla cyklu produkcji i dystrybucji towarów i usług. Nadzorujemy również procesy posprzedażowe, w tym realizację umów i rozwiązywanie sporów umownych, a także doradzamy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i ograniczania nieuczciwej konkurencji.

Ekspertyza podatkowa

Ponadto posiadamy znakomitą praktykę podatkową z szerokim spektrum doświadczenia w sprawach dotyczących handlu międzynarodowego.

Dowiedz się więcej o naszej praktyce podatkowej tutaj.

Services

[ 01 ]
Handel i dystrybucja
 • Wsparcie w zakresie międzynarodowych przepisów handlowych i kontroli eksportu.
 • Doradztwo przy tworzeniu infrastruktury produkcyjnej, w tym umów dotyczących konfiguracji i utrzymania linii produkcyjnych.
 • Wparcie w tworzeniu i zarządzaniu sieciami franczyzowymi, dystrybucyjnymi i agencyjnymi.
 • Prowadzenie klientów przez proces finalizowania i wdrażania umów ramowych i rozporządzeń wykonawczych, w tym tworzenie map drogowych cyklu realizacji umów.
 • Formułowanie kompleksowych warunków obejmujących sprzedaż, dostawę, świadczenie usług, ubezpieczenie, gwarancję, serwis i inne.
 • Wsparcie w finalizowaniu i wdrażaniu umów dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw i logistyki.
 • Doradztwo w zakresie gwarancji płatności, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw transgranicznych.
[ 02 ]
Podatki
 • Bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów celnych.
 • Pomoc w określaniu klasyfikacji celnej towarów.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach celnych i podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
 • Reprezentowanie klientów w kontaktach z organami celnymi innych państw.
[ 03 ]
Spory
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności za produkt, sporów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Reprezentowanie klientów w międzynarodowych sporach handlowych, a także w postępowaniach na podstawie regulacji Światowej Organizacji Handlu (w tym w postępowaniach antydumpingowych, postępowaniach dotyczących ceł wyrównawczych i środków ochrony handlu).
 • Reprezentowanie klientów na wszystkich etapach postępowania arbitrażowego.
Experience
CMT Group UK
Doradztwo w zakresie aspektów podatkowych finansowanej przez UE dostawy generatorów na Ukrainę o wartości 27 mln euro.
Reckitt Benckiser
Doradztwo na rzecz brytyjskiej międzynarodowej spółki z branży dóbr konsumpcyjnych w związku z marketingiem i sprzedażą chemii gospodarczej, kosmetyków, wyrobów medycznych i produktów leczniczych (w tym następujących marek: Vanish, Finish, Durex, Air Wick, Nurofen, Bryza i Scholl).
Pepsi Cola General Bottlers / Frito Lay Poland (obecnie Pepsico)
Doradztwo na rzecz polskich oddziałów dystrybucyjnych i produkcyjnych globalnego producenta napojów bezalkoholowych w sprawach dotyczących handlu i dystrybucji oraz konkurencji.
INEOS Upstream Services Ltd
Doradztwo na rzecz międzynarodowej spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii w związku z nabyciem przez nią za wiele milionów funtów najnowocześniejszego sprzętu do szczelinowania (w tym sprzętu do szczelinowania i sprzętu sejsmicznego) od polskiej spółki Unified Oilfield Services.
OPPO
Bieżące doradztwo na rzecz piątego co do wielkości producenta smartfonów na świecie, w tym w zakresie umów handlowych, marketingu i wprowadzania produktów na rynek.

Handel międzynarodowy Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up