Innovation

Agritech i Foodtech

Scroll to explore
Jesteśmy zarówno doradcami prawnymi, jak i strategicznymi partnerami w dynamicznym świecie Agritech i Foodtech.

Wiedza, która wspiera rozwój

Nasz doświadczony zespół wypełnia lukę między przepisami dotyczącymi rynku żywności i rolnictwa a technologią. Niezależnie od tego, czy jesteś ambitnym przedsiębiorcą, producentem żywności, czy wizjonerem, nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji. Rozszyfrowujemy złożone wyzwania prawne, zapewniając rozwój innowacyjnych przedsięwzięć.

Napędzanie innowacji

Dla pionierskich firm kwestie finansowe są kluczowe. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla wizjonerów i firm poszukujących możliwości finansowania i inwestycji, od tradycyjnego finansowania po dotacje unijne.

Globalne ambicje, lokalne korzenie

Torujemy drogę zagranicznym startupom do rozkwitu na tętniącym życiem polskim rynku. Jednocześnie umożliwiamy polskim przedsiębiorstwom rozwinięcie skrzydeł na arenie międzynarodowej. W razie potrzeby, nasza rozległa globalna sieć kontaktów staje się Twoją tajną bronią.

Services

[ 01 ]
Agritech & Agrifood
 • Sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych dotyczących transferu technologii, w tym umów związanych z metodami rolniczymi, czy technologiami przetwarzania i dystrybucji żywności.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, wymogami dotyczącymi etykietowania i innymi przepisami branżowymi.
 • Doradztwo w zakresie zatwierdzania przez organy regulacyjne nowych produktów i technologii spożywczych.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, zrównoważonych praktyk i zarządzania zasobami.
 • Doradztwo w zakresie zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności.
 • Dostosowanie strategii prawnych do globalnych celów zrównoważonego rozwoju związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, działaniami na rzecz klimatu i odpowiedzialną produkcją.
[ 02 ]
Doradztwo bieżące
 • Prawo korporacyjne
 • Zgodność z przepisami
 • Zatrudnienie
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
 • Własność intelektualna
 • Podatki
 • Nieruchomości
 • Wsparcie unijne i państwowe
 • Zamówienia publiczne
 • ESG
[ 03 ]
Wsparcie transakcyjne
 • Fuzje, przejęcia i wspólne przedsięwzięcia.
 • Strukturyzowanie transakcji inwestycyjnych, w tym finansowanie zalążkowego, kapitału wysokiego ryzyka oraz finansowania dłużnego/kapitałowego.
 • Obsługa transakcji dotyczących własności intelektualnej (IP) i umów licencyjnych.
[ 04 ]
Wsparcie międzynarodowe:
 • Doradztwo w zakresie przepisów UE
 • Wspieranie działalności międzynarodowej z wykorzystaniem naszej rozległej sieci kontaktów
 • Doradztwo w zakresie strategii wejścia na rynek
 • Poruszanie się w transgranicznych zawiłościach prawnych
Experience
Paine Schwartz Partners
Doradztwo na rzecz Paine Schwartz Partners przy inwestycji dokonanej przez Paine Schwartz Food Chain Fund V w Kynetec. Kynetec koncentruje się na badaniach rynkowych opartych na danych w zakresie
MONTIS CAPITAL
Doradztwo na rzecz MONTIS CAPITAL, funduszu VC, w inwestycji w Fresh Inset S.A., spółkę, która opracowuje technologię przedłużania świeżości owoców i warzyw przy użyciu 1-MCP.
Proteon Pharmaceuticals
Kompleksowe doradztwo dla polskiej spółki, która wykorzystuje biologię precyzyjną do ochrony mikrobiomu w celu poprawy zdrowia zwierząt i ludzi, zwiększając zrównoważenie środowiskowe i eliminując niepotrzebne stosowanie antybiotyków. Jej pierwszy produkt, BAFASAL®, jest dodatkiem paszowym, który zapobiega i eliminuje salmonellę na fermie drobiu. Nasze doradztwo obejmowało między innymi pozyskiwanie funduszy (w tym VC), kwestie związane z własnością intelektualną, restrukturyzacją korporacyjną, wprowadzanie produktów na rynek.
BIOAGRA
Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz największego producenta bioetanolu i etanolu produkowanego z ziarna kukurydzy w Polsce. Spółka współpracuje z blisko 1400 rolnikami i przedsiębiorstwami rolnymi z całego kraju.
Adiuvo Investments
Kompleksowe doradztwo na rzecz polskiej spółki giełdowej inwestującej w innowacyjne firmy z branży agritech, foodtech, medtech i biotechnologii.

Agritech i Foodtech Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up