Zamówienia publiczne

Scroll to explore
Reprezentujemy klientów biorących udział w przetargach, a także zamawiających, we wszystkich sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, w tym w sporach przetargowych.

Zaufały nam zarówno polskie, jak i międzynarodowe podmioty...

Jesteśmy zaufanymi doradcami krajowych i międzynarodowych firm poszukujących możliwości rozwoju w Polsce. Na co dzień doradzamy małym, średnim i dużym firmom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić naszym klientom sukces. Wierzymy, że sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

...z wielu sektorów

Nasze sukcesy w zakresie zamówień publicznych obejmują doradztwo na rzecz spółek z różnych branż, takich jak usługi medyczne, transport kolejowy, budownictwo, energia odnawialna, usługi marketingowe, usługi eventowe, usługi telekomunikacyjne, przemysł ciężki, usługi IT i obronność.

Jesteśmy kancelarią prawną o specjalnym profilu

Oprócz standardowego doradztwa przetargowego, nasz zespół stawiał czoła wielu niestandardowym wyzwaniom. Z sukcesem reprezentowaliśmy klienta wykluczonego z przetargu w sektorze obronnym. Broniliśmy również organizatora wydarzenia publicznego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, zajmując się rzekomymi rozbieżnościami między koncepcją projektu w dokumentacji przetargowej a ostateczną realizacją zamówienia. Ponadto na bieżąco doradzaliśmy klientom inwestującym z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz wspieraliśmy podmioty zaangażowane w rozwój i komercjalizację wysoce innowacyjnych projektów.

Dowiedz się więcej o naszym bogatym doświadczeniu poniżej.

Szukasz wspracia ze środków publicznych?

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o naszej praktyce finansowania projektów ze środków państwowych i unijnych.

Services

[ 01 ]
Podmioty uczestniczące w przetargach:
 • Budowanie konsorcjów
 • Kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu, począwszy od ubiegania się o zamówienie publiczne, aż po realizację umowy
 • Doradztwo w zakresie tzw. Zielonych Zamówień, ESG.
 • Opracowywanie i ocena dokumentacji przetargowej pod względem formalno-prawnym
 • Ocena zgodności procedur i postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych, w tym ocena zgodności ofert złożonych przez wykonawców
 • Przygotowywanie specjalistycznych opinii z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • Doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedury waloryzacji umowy.
 • Self-cleaning wykonawców w zamówieniach publicznych
[ 02 ]
Podmioty zamawiające:
 • Opracowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowań, w tym SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia) i Wymagań Zamawiającego
 • Wybór najkorzystniejszego trybu udzielenia zamówienia publicznego dla podmiotów zamawiających;
 • Przygotowywanie specjalistycznych opinii dotyczących przetargu, w tym w zakresie rażąco niskich cen i umów przetargowych oraz subsydiów zagranicznych (FSR)
 • Opracowywanie i ocena dokumentacji przetargowej pod względem formalno-prawnym i merytorycznym
 • Ocena zgodności procedur i postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych, w tym ocena zgodności ofert złożonych przez wykonawców
 • Przygotowywanie specjalistycznych opinii z zakresu prawa zamówień publicznych
[ 03 ]
Spory związane z zamówieniami publicznymi:
 • Przygotowywanie/ocena odwołań i skarg
 • Reprezentacja klientów w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), sądami oraz Komisją Europejską, a także w sprawach związanych z pomocą publiczną przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Wycena roszczeń i szkód
Experience
Walk Events
Reprezentowaliśmy agencję eventową Walk Events w postępowaniu na „Kompleksową organizację Ceremonii Otwarcia 10. Światowych Igrzysk Sportowych The World Games”. Dzięki wsparciu prawników Kancelarii LSW w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, klient obronił koncepcję realizacji i zorganizował we Wrocławiu „The World Games”, czyli igrzyska sportów nieolimpijskich.
Agencja Badań Medycznych (agencja państwowa)
Wspieranie Agencji w procesie przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (COZL)
Dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (COZL) kancelaria LSW opracowywała dokumenty związane z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia (m.in. SIWZ), w tym na dostawę leków i materiałów medycznych oraz sprzętu laboratoryjnego o wartości powyżej 207.000 EUR, jak również opracowywała procedury zakupowe i prace komisji przetargowej, planowania, dokumentowania oraz sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych. Z sukcesem reprezentowaliśmy COZL w postępowaniach przed KIO oraz w postępowaniach przed Prezesem UZP obejmujących wyniki kontroli doraźnej.
Millward Brown S.A.
Zespół LSW z sukcesem reprezentował wykonawcę Millward Brown S.A. przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu z udziałem podmiotów działających na rynku badania opinii publicznej o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie stosowania rażąco niskiej ceny przez konkurenta wybranego przez zamawiającego.
KENBIT, KOENIG I WSPÓLNICY
Doradzaliśmy spółce „KENBIT, KOENIG I WSPÓLNICY” SP. J. w przetargach organizowanych przez Wojsko Polskie dotyczących m.in. tworzenia i integracji sprzętu łączności i informatyki oraz oprogramowania (w tym łączności specjalnej oraz satelitarnej) wykorzystywane m.in. przez Marynarkę Wojenną, Siły Lądowe oraz Straż Graniczną. Z sukcesem reprezentowaliśmy spółkę przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zamówienia publiczne Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up