Sztuczna inteligencja

Scroll to explore
Wejdź w przyszłość dzięki kompleksowemu pakietowi usług LSW w zakresie sztucznej inteligencji (AI). Wspieramy klientów w odblokowaniu ogromnego potencjału płynącego z tej technologii poprzez nawigowanie wśród regulacji i ograniczanie ryzyka.

Wsparcie regulacyjne w obszarze AI

Jako zaufany partner wielu polskich i międzynarodowych firm technologicznych, wspieramy klientów w pokonywaniu codziennych wyzwań prawnych. Nasze doświadczenie w zakresie AI obejmuje audyt wykorzystania AI w przedsiębiorstwie, tworzenie regulacji i polityk wewnętrznych, szkolenia, ocenę ryzyka związanego z wdrożeniem AI, negocjowanie umów dotyczących oprogramowania AI, zapewnienie zgodności z ochroną danych oraz pomoc organizacjom w przestrzeganiu prawa konkurencji i zasad etycznych.

Strategiczne inwestycje w AI

Obsługujemy startupy, korporacje i fundusze, przy wsparciu dedykowanego zespołu specjalizującego się w praktykach w prawie spółek, fuzjach i przejęciach oraz transakcjach Private Equity, Venture Capital i Venture Debt. Dysponujemy również bogatym doświadczeniem w zakresie finansowania projektów. Dowiedz się więcej o naszych praktykach transakcyjnych.

Ochrona interesów klientów w sporach dotyczących sztucznej inteligencji

Prowadzimy spory prawne wynikające z błędów w systemach AI, rozwiązujemy konflikty dotyczące własności intelektualnej oraz zajmujemy się kwestiami prywatności i ochrony danych. Dzięki LSW możesz mieć pewność, że Twoje interesy są zabezpieczone we wszelkich sporach związanych ze sztuczną inteligencją.

Services

[ 01 ]
Procedury wewnętrzne:
 • Audyt wykorzystania AI: Ocena sposobu wykorzystania narzędzi AI w organizacji, zapewnienie zgodności, wydajności i skuteczności.
 • Wewnętrzne regulacje i zasady: Opracowywanie i wdrażanie wytycznych dotyczących wdrażania sztucznej inteligencji, obejmujących takie aspekty jak prywatność danych, bezpieczeństwo i etyczne wykorzystanie.
 • Szkolenie pracowników: Zapewnienie programów szkoleniowych w celu wyposażenia pracowników w wiedzę i umiejętności związane ze sztuczną inteligencją.
[ 02 ]
Wdrożenie narzędzi AI:
 • Analiza ryzyka: Ocena ryzyka związanego z wdrożeniem systemu AI, w tym potencjalnych uprzedzeń, luk w zabezpieczeniach i niezamierzonych konsekwencji.
 • Negocjowanie umów: Pomoc w negocjowaniu umów na wdrożenie oprogramowania AI, z uwzględnieniem licencji, własności intelektualnej i odpowiedzialności.
 • Zgodność z przepisami o ochronie danych: Wsparcie w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych do celów uczenia maszynowego.
 • Prawo konkurencji i zgodność z zasadami etyki: Zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących konkurencji, praw konsumentów i zasad etycznych.
[ 03 ]
Własność intelektualna:
 • Zabezpieczenie praw własności i patentów: Ochrona praw producentów do oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji poprzez patenty i inne mechanizmy prawne.
 • Generowanie treści: Doradztwo w zakresie własności i licencjonowania treści tworzonych przy użyciu algorytmów AI.
[ 04 ]
Inwestycje:
 • Fuzje, przejęcia i inwestycje: Pomoc organizacjom w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z firmami lub technologiami AI.
 • Wsparcie finansowe: Pomoc w uzyskaniu finansowania dla projektów technologicznych opartych na sztucznej inteligencji.
[ 05 ]
Rozwiązywanie sporów:
 • Roszczenia związane ze sztuczną inteligencją: Obsługa sporów prawnych wynikających ze szkód spowodowanych przez systemy AI.
 • Spory dotyczące własności intelektualnej: Rozwiązywanie konfliktów związanych z patentami, prawami autorskimi i znakami towarowymi.
 • Spory dotyczące danych osobowych: Rozwiązywanie kwestii związanych z prywatnością i ochroną danych.
Experience
4GROWTH VC
Kompleksowe doradztwo prawne przy inwestycji w Saventic Health, spółkę działającą w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie.

Sztuczna inteligencja Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up