MedTech i Digital Health

Scroll to explore
Koncentrując się na zgodności z przepisami, ochronie własności intelektualnej i doradztwie strategicznym, nasz zespół dąży do umożliwienia klientom poruszania się w stale zmieniającym się krajobrazie technologii medycznych i rozwiązań cyfrowych w obszarze opieki zdrowotnej. Dysponując rozległym doświadczeniem i globalną siecią kontaktów, wspieramy klientów w wykorzystaniu pełnego potencjału innowacji.

Precyzyjne doradztwo regulacyjne

W LSW nasza praktyka w zakresie prawa MedTech i Digital Health jest znana ze swojej biegłości w prowadzeniu klientów przez zawiły labirynt zgodności z przepisami. Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie wieloaspektowych regulacji dotyczących urządzeń medycznych, aplikacji zdrowotnych i cyfrowych rozwiązań zdrowotnych. Mając na uwadze zarówno polskie, jak i unijne przepisy, a także globalne standardy, zapewniamy, że innowacje naszych klientów spełniają wszystkie niezbędne kryteria wejścia na rynek. Od nawigacji po złożonych procesach zatwierdzania produktów po zapewnienie bieżącego wsparcia regulacyjnego, bogate doświadczenie naszego zespołu zapewnia płynną zgodność na każdym etapie działalności.

Wzmacnianie ochrony własności intelektualnej

W szybko zmieniającym się świecie MedTech i Digital Health ochrona własności intelektualnej (IP) ma kluczowe znaczenie. W LSW specjalizujemy się w zabezpieczaniu patentów, znaków towarowych i praw autorskich do innowacyjnych produktów. Nasze kompleksowe podejście obejmuje przeprowadzanie skrupulatnej analizy due diligence własności intelektualnej, zapewniając ochronę aktywów naszych klientów. Dzięki solidnemu zrozumieniu niuansów prawa własności intelektualnej, zapewniamy strategiczne doradztwo w celu wzmocnienia przewagi konkurencyjnej naszych klientów na rynku.

Strategiczne doradztwo w zakresie umów

Tworzenie solidnych umów i porozumień jest podstawą skutecznej działalności biznesowej. Skutecznie przygotowujemy i negocjujemy umowy z dostawcami usług medycznych, instytucjami badawczymi i nie tylko. Od strukturyzowania skomplikowanych umów licencyjnych na oprogramowanie i analizę danych po ułatwianie płynnego partnerstwa z dostawcami, doświadczenie naszego zespołu zapewnia precyzyjne zabezpieczenie interesów naszych klientów.

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo

W erze zdefiniowanej przez innowacje oparte na danych, ochrona prywatności pacjentów i bezpieczeństwa danych nie podlega negocjacjom. W LSW oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie przepisów o ochronie danych i skrupulatnie zajmujemy się kwestiami prywatności związanymi z danymi pacjentów i dokumentacją medyczną. Nasze proaktywne podejście zapewnia naszym klientom zgodność ze zmieniającymi się ramami regulacyjnymi, jednocześnie budując zaufanie wśród interesariuszy.

Międzynarodowe transakcje i współpraca

Dzięki rozległej, międzynarodowej sieci kontaktów, zespół LSW angażuje się w liczne projekty transgraniczne. Od pomocy w fuzjach, przejęciach i wspólnych przedsięwzięciach po wsparcie prawne dla startupów i rund finansowania, globalna perspektywa naszego zespołu umożliwia płynną nawigację po złożonych projektach. Dzięki udokumentowanym sukcesom w międzynarodowych przedsięwzięciach, umożliwiamy naszym klientom rozwój na globalnym rynku.

Prowadzenie spraw sądowych i ograniczanie ryzyka

W obliczu wyzwań prawnych, LSW jest niezłomnym adwokatem, reprezentującym klientów w sporach. Nasze proaktywne podejście do strategii procesowych w połączeniu z przemyślanymi technikami zarządzania ryzykiem zapewniają zdecydowaną obronę interesów naszych klientów. Koncentrując się na ograniczaniu ryzyka prawnego, umożliwiamy naszym klientom pewne poruszanie się w skomplikowanych projektach.

Services

[ 01 ]
Zgodność z przepisami:
 • Doradztwo w zakresie wymogów regulacyjnych dotyczących urządzeń medycznych, aplikacji zdrowotnych i cyfrowych rozwiązań zdrowotnych.
 • Zapewnienie zgodności z polskimi i unijnymi przepisami oraz globalnymi standardami.
 • Obsługa złożonych procesów wdrażania nowych technologii.
[ 02 ]
Ochrona własności intelektualnej:
 • Zabezpieczanie patentów, znaków towarowych i praw autorskich dla innowacyjnych produktów MedTech i Digital Health.
 • Przeprowadzanie badania due diligence w zakresie własności intelektualnej.
[ 03 ]
Kontrakty i umowy:
 • Sporządzanie i negocjowanie umów ze dostawcami usług zdrowotnych, szpitalami i instytucjami badawczymi.
 • Opracowywanie umów licencyjnych dotyczących oprogramowania, algorytmów i analizy danych.
 • Obsługa umów z dostawcami i partnerami.
[ 04 ]
Prywatność i bezpieczeństwo danych:
 • Doradztwo w zakresie prawa ochrony danych
 • Rozwiązywanie problemów związanych z prywatnością danych pacjentów i dokumentacji medycznej.
[ 05 ]
Badania kliniczne:
 • Wsparcie w zakresie prawnych aspektów badań klinicznych, zgód i rekrutacji pacjentów.
 • Zapewnienie zgodności z wytycznymi etycznymi i protokołami badań.
[ 06 ]
Zwrot kosztów opieki zdrowotnej:
 • Doradztwo w zakresie strategii refundacyjnych dla cyfrowych produktów zdrowotnych.
 • Wsparcie się w zakresie polityki refundacyjnej, zakresu ubezpieczenia i modeli płatności.
[ 07 ]
Ład korporacyjny i transakcje:
 • Obsługa fuzji, przejęć i wspólnych przedsięwzięć.
 • Zapewnienie wsparcia prawnego dla startupów, w tym w zakresie rund finansowania i IPO.
[ 08 ]
Spory sądowe i zarządzanie ryzykiem:
 • Reprezentowanie klientów w sporach związanych z odpowiedzialnością za produkt, naruszeniem własności intelektualnej lub naruszeniami przepisów.
 • Ograniczanie ryzyka prawnego poprzez proaktywne strategie.
Experience
Airway Medix S.A.
Bieżące doradztwo prawne na rzecz Airway Medix S.A., spółki giełdowej koncentrującej się na projektach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji innowacyjnych urządzeń.
DocPlanner / MyDr
Doradztwo przy przejęciu MyDr przez DocPlanner. Prawnicy LSW doradzali po obu stronach transakcji.
4GROWTH VC
Kompleksowe doradztwo prawne przy inwestycji w Saventic Health, spółkę działającą w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie.

MedTech i Digital Health Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up