FinTech i InsurTech

Scroll to explore
W naszej kancelarii korzystamy z naszego bogatego doświadczenia technologicznego, aby zapewnić skuteczne doradztwo prawne dla przedsięwzięć z zakresu FinTech i InsurTech. Nasz dedykowany zespół zapewnia zgodność z ramami regulacyjnymi, wspierając rozwój i budując zaufanie.

Wytyczne regulacyjne ponad granicami

Nasze kompleksowe wsparcie prawne wykracza poza kwestie regulacyjne. Zajmujemy się również codziennymi wyzwaniami operacyjnymi, przed którymi stają nasi klienci. Niezależnie od tego, czy chodzi o polskie, czy unijne przepisy, wspieramy firmy działające w sektorach FinTech i InsurTech w realizacji ich globalnych ambicji. Nasza międzynarodowa sieć kontaktów dodatkowo zwiększa naszą zdolność do obsługi klientów na całym świecie.

Wsparcie transakcyjne dla sektora FinTech i InsurTech

Specjalizujemy się w transakcjach transgranicznych, oferując wsparcie zarówno startupom poszukującym wsparcia finansowego ze strony funduszy venture capital (VC) lub private equity (PE), jak i firmom lub funduszom poszukującym możliwości inwestycyjnych w tym sektorze.

Crowdfunding

W 2023 r. zmiany regulacyjne istotnie wpłynęły na polski sektor crowdfundingu. Platforma Emiteo, należąca do Michała Klimowicza (Adwokat i Senior Associate w LSW), stała się pierwszą w Polsce, która działała w pełnej zgodności z nowymi przepisami. To osiągnięcie podkreśla praktyczne doświadczenie naszego zespołu w skutecznym tworzeniu platform crowdfundingowych na polskim rynku.

Services

[ 01 ]
Regulacje prawne:
 • Doradztwo w zakresie prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego
 • Wsparcie w zakresie regulacji MAR (Market Abuse Regulation), MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i AML (Anti-Money Laundering).
 • Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF)
 • Reprezentacja przed UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
[ 02 ]
Crowdfunding
 • Zapewnienie zgodności z przepisami unijnymi i polskimi
 • Wsparcie w tworzeniu platformy
 • Doradztwo prawne w zakresie crowdfundingu udziałowego.
 • Wsparcie prawne w zakresie crowdfundingu pożyczkowego.
[ 03 ]
Bieżące wsparcie w pełnym zakresie
 • Prawo korporacyjne
 • Zgodność z przepisami
 • Prawo pracy
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
 • Własność intelektualna
 • Podatki
 • Nieruchomości
 • Finansowanie ze środków publicznych, w tym UE
 • Zamówienia publiczne
 • Zgodność z przepisami w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG)
[ 04 ]
Wsparcie transakcyjne
 • Doradztwo przy fuzjach, przejęciach i wspólnych przedsięwzięciach
 • Strukturyzacja transakcji inwestycyjnych: finansowanie dłużne/kapitałowe, seed funding, oraz kapitał wysokiego ryzyka
 • Transakcje dotyczące własności intelektualnej (IP) i umowy licencyjne
[ 05 ]
Spory
 • Reprezentowanie klientów w negocjacjach i mediacjach
 • Sporządzanie odpowiednich umów
 • Rzecznictwo przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym
 • Usługi windykacyjne
Experience
Emiteo
Stworzenie platformy crowdfundingowej przez Michała Klimczaka (Adwokat i Senior Associate w LSW). Emiteo jest pierwszą platformą w Polsce, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności crowdfundingowej.
Gabi
Doradztwo na rzecz spółki z branży InsurTech w polskich aspektach prawnych jej przejęcia przez Experian za 320 mln USD.
Ingenico
Kompleksowe doradztwo na rzecz globalnego dostawcy rozwiązań płatniczych w zakresie praw własności intelektualnej, przygotowanie i negocjowanie umów licencyjnych na oprogramowanie i technologie informatyczne oraz bieżące doradztwo prawne w zakresie wykorzystania oprogramowania komputerowego w terminalach płatniczych. Reprezentowanie spółki w negocjacjach z Orange dotyczących umów telekomunikacyjnych.
4GROWTH
Kompleksowe doradztwo prawne przy inwestycji w spółkę fintech Cashy. Cashy oferuje platformę rabatów za wcześniejszą płatność, która pomaga firmom określić nowe warunki płatności faktur.
E-Card S.A.
Doradztwo na rzecz spółki pośredniczącej w transakcjach finansowych sprzedaży akcji w ofercie publicznej przez Internet, praw własności intelektualnej, sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych na oprogramowanie i technologie informatyczne oraz umów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, a także bieżące doradztwo prawne.

FinTech i InsurTech Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up