Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

Scroll to explore
Znaczenie ochrony danych nigdy nie było większe niż obecnie. Nasz zespół jest tego świadomy, dlatego jesteśmy zaangażowany we współpracę z klientami w celu sprostania wyzwaniom, które z tym wiążą.

Cyberbezpieczeństwo

Nasz zespół ma bogate doświadczenie w dostosowywaniu do przepisów o cyberbezpieczeństwie klientów z różnych sektorów, w tym nowych technologii, fintech, opieki zdrowotnej, energetyki i przemysłu ciężkiego. Zapewniamy wsparcie w zakresie wymogów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Wspieramy również naszych klientów w dostosowaniu i utrzymaniu zgodności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znanego jako RODO, które weszło w życie w Polsce 25 maja 2018 r.

Cyberbezpieczeństwo w branży fintech

Rozumiemy, że firmy z sektora finansowego są głównym celem cyberataków. Zapewniamy kompleksowe doradztwo, aby pomóc klientom z obszaru FinTech stawić czoła temu wyzwaniu poprzez przygotowanie kompleksowej infrastruktury prawnej.

Services

[ 01 ]
Cyberbezpieczeństwo:
 • Zapewnienie zgodności z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r.
 • Zapewnienie stałego doradztwa prawnego w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Wsparcie w obsłudze incydentów.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.
[ 02 ]
Dostosowanie organizacji do wymogów RODO, w tym:
 • Przeprowadzanie audytów przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych.
 • Tworzenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz wszelkich niezbędnych dokumentów, szablonów, klauzul, polityk lub procedur w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych.
 • Wsparcie w zakresie wdrażania zaleceń audytowych w organizacji.
[ 03 ]
Stałe doradztwo prawne w zakresie RODO, w tym:
 • Analizowanie nowych i istniejących procesów biznesowych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Opracowywanie procedur, dokumentów i umów niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Pomoc w rozpatrywaniu wniosków osób, których dane są przetwarzane oraz w wykonywaniu ich praw wynikających z RODO.
 • Ocena, czy naruszenie ochrony danych osobowych wymaga zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych.
 • Doradztwo w postępowaniach przed UODO, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
[ 04 ]
Cyberbezpieczeństwo fintechów:
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
 • Negocjowanie wszelkich umów obejmujących rozwiązania informatyczne wykorzystywane do świadczenia usług finansowych.
 • Reprezentowanie klientów przed odpowiednimi instytucjami krajowymi.
Experience
Grupa PKN Orlen
Doradztwo w zakresie dostosowania spółek z Grupy Kapitałowej PKN Orlen, operatorów usług kluczowych, do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Grupa Arteria
Dostosowanie do wymogów RODO oraz bieżąca obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych dla 11 spółek z Grupy Kapitałowej (Arteria Contact Center Sp. z o.o. / Polymus Sp. z o.o. / Arteria Document Solutions Sp. z o.o. / Trimtab Arteria Management Sp. z o. o. Sp.k. /Arteria S.A. / BPO Management Sp zo.o. / Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k / Sellpoint Sp. z o.o / Brave Agency Sp zoo, Arteria Logistics Sp.z o.o. / BC Partner Sp z o.o.), działające na rynku outsourcingu procesów wsparcia sprzedaży, w tym telemarketingu.
Polskie Linie Lotnicze LOT
Wsparcie we wdrożeniu kompleksowej dokumentacji i strategii ochrony danych osobowych dla flagowego przewoźnika lotniczego - Polskich Linii Lotniczych "LOT" S.A.
Grupa Kapitałowa JSW
Dostosowanie do wymogów RODO 13 spółek Grupy Kapitałowej JSW (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. / JSW Innowacje S.A. / Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze sp. z o.o. / Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. / JSW KOKS S.A. / Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. / JSU sp. z o.o. / Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji sp. z o.o. / Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji sp. z o.o.) / Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. / JSW Shipping sp. z o.o. / JSW Logistics Sp. z o.o. / JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. / JSW Ochrona sp. z o.o. / ADVICOM sp. z o.o.), jednego z największych producentów węgla koksowego w UE, zatrudniającego ponad 25 000 osób.
Energa S.A.
Analiza wewnętrznej dokumentacji RODO przygotowanej przez GK Energa.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up