Cloud Computing i przechowywanie danych

Scroll to explore
Rynek rozwiązań chmurowych rozumiemy jak żadna inna kancelaria w Polsce. W LSW oferujemy kompleksowy wachlarz usług prawnych, obejmujących bieżące wsparcie, projekty wdrożeniowe oraz transakcje dotyczące infrastruktury cyfrowej. Nasze doświadczenie pozwala nam dostarczać rozwiązania dostosowane do zróżnicowanych potrzeb naszych klientów, zapewniając zgodność z przepisami i skutecznie ograniczając ryzyko.

Projekty wdrażania oprogramowania i codzienne operacje

Wspieramy klientów z różnych sektorów, którzy chcą wkroczyć w świat rozwiązań chmurowych. Pomagamy im poruszać się w świecie nowych technologii i unikać zagrożeń, a także zabezpieczamy ich interesy podczas wdrażania nowego oprogramowania. Pracujemy również dla zaawansowanych technologicznie dostawców rozwiązań SaaS, PaaS czy IaaS w ich relacjach z klientami. Niezależnie od tego, czy są to firmy technologiczne, czy nietechnologiczne, wspieramy je we wszystkich kwestiach, w tym w zakresie prawa korporacyjnego, zgodności, zatrudnienia, nieruchomości, podatków i wielu innych obszarach.

Nasza wiedza transakcyjna w zakresie infrastruktury cyfrowej nie ma sobie równych

Wspieramy firmy z branży nowych technologii, a także fundusze technologiczne w ich inwestycjach w obszarze infrastruktury cyfrowej. Nasz zespół doradzał przy jednych z największych ogólnoeuropejskich transakcji dotyczących centrów danych, co nie tylko ugruntowuje pozycję Polski jako kluczowego rynku w globalnej branży centrów danych, ale także umacnia naszą pozycję jako kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym w zakresie centrów danych.

Doradztwo transgraniczne

Doradzamy polskim dostawcom rozwiązań chmurowych w zakresie ich globalnej działalności, a także międzynarodowym graczom poszukującym możliwości inwestycyjnych w Polsce. W razie potrzeby korzystamy z naszych międzynarodowych kontaktów, aby spełniać globalne ambicje naszych klientów.

Services

[ 01 ]
Sporządzanie i negocjowanie umów
  • Opracowywanie i negocjowanie umów, w tym umów SLA, warunków świadczenia usług i umów licencyjnych dla dostawców usług w chmurze i użytkowników.
[ 02 ]
Zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych
  • Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych
[ 03 ]
Ochrona własności intelektualnej
  • Ochrona praw własności intelektualnej związanych z rozwiązaniami chmurowymi, w tym patentów, znaków towarowych i praw autorskich.
[ 04 ]
Zgodność z przepisami
  • Doradztwo w zakresie wymogów regulacyjnych dotyczących branży chmury obliczeniowej, obejmujących transakcje elektroniczne, telekomunikację i transgraniczny transfer danych.
  • Doradztwo w zakresie zgodności z branżowymi standardami i certyfikatami.
[ 05 ]
Zarządzanie ryzykiem i ograniczanie odpowiedzialności
  • Identyfikacja i ograniczanie ryzyka prawnego związanego z rozwiązaniami chmurowymi, w tym odpowiedzialności za naruszenia danych, przerwy w świadczeniu usług i spory dotyczące własności intelektualnej.
[ 06 ]
Rozstrzyganie sporów

Zapewnienie reprezentacji prawnej w negocjacjach, mediacjach, arbitrażu lub postępowaniach sądowych w sporach między dostawcami usług w chmurze a użytkownikami.

[ 07 ]
Sprawy z zakresu prawa korporacyjnego i handlowego
  • Pomoc w tworzeniu podmiotów, fuzjach i przejęciach, transakcjach finansowania i zgodności z przepisami w kontekście rozwiązań chmurowych.
[ 08 ]
Analiza due diligence dla fuzji i przejęć
  • Przeprowadzanie analizy due diligence w celu oceny ryzyka prawnego i zobowiązań związanych z usługami w chmurze w ramach fuzji i przejęć.
[ 09 ]
Szkolenia i edukacja
  • Oferowanie programów szkoleniowych mających na celu edukację w zakresie kwestii prawnych związanych z rozwiązaniami w chmurze, w tym szkolenia pracowników w zakresie prywatności danych i najlepszych praktyk bezpieczeństwa.
Experience
Brookfield Infrastructure
Doradztwo na rzecz Brookfield Infrastructure w związku z przejęciem Data4, operatora centrów danych, od Axa IM.
Infranity
Doradztwo na rzecz Infranity w związku z inwestycją w Vantage EMEA, jedną z najszybciej rozwijających się platform hiperskalowych centrów danych.
ADP Polska
Doradztwo na rzecz ADP Polska sp. z o.o. w negocjacjach umów na wdrożenie i obsługę oprogramowania kadrowo-płacowego w chmurze.
Solari di Udine Spa
Doradztwo na rzecz Solari di Udine Spa w zakresie wdrożenia i utrzymania opartego na chmurze systemu informatycznego zapewniającego obsługę ruchu kolejowego na wybranych stacjach kolejowych.
Deutsche Bank S.A. i WBK Bank Zachodni S.A.
Doradztwo na rzecz Deutsche Bank S.A. i WBK Bank Zachodni S.A. w zakresie aspektów prawnych związanych z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów i identyfikacji biometrycznej opartego na rozwiązaniach chmurowych / SAAS.

Cloud Computing i przechowywanie danych Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up