Biotechnologia i ochrona zdrowia

Scroll to explore
W stale zmieniającym się krajobrazie nauk biologicznych i opieki zdrowotnej strategiczne podejmowanie decyzji ma kluczowe znaczenie. Zmiany regulacyjne, postęp technologiczny i dynamika rynku wymagają zwinności i dalekowzroczności. W naszej kancelarii specjalizujemy się w doradztwie na rzecz podmiotów działających w tym dynamicznym sektorze. Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest producentem farmaceutyków, dystrybutorem sprzętu medycznego, czy też dostawcą usług opieki zdrowotnej, jesteśmy gotowi do kompleksowego wsparcia.

Strategie licencjonowania i dystrybucji

Nasz doświadczony zespół prawny rozumie, że sukces zależy od skutecznych strategii licencjonowania i dystrybucji. Skrupulatnie analizujemy model biznesowy klienta, zapewniając zgodność z przepisami branżowymi. Od negocjacji umów licencyjnych po optymalizację kanałów dystrybucji, torujemy drogę do wzrostu i budowania pozycji rynkowej.

Rozwój i produkcja

Wierzymy, że innowacje napędzają postęp. Nasze zaangażowanie wykracza daleko poza standardowe doradztwo prawne. Niezależnie od tego, czy tworzysz przełomowe produkty farmaceutyczne, czy najnowocześniejsze urządzenia medyczne, zapewniamy kompleksowe wsparcie. Od umów o współpracy badawczo-rozwojowej po ochronę patentów - chronimy Twoje innowacje.

Ochrona własności intelektualnej

Uważamy, że własność intelektualna (IP) to istotny element przewagi konkurencyjnej naszych klientów. Eksperci LSW ds. własności intelektualnej pracują niestrudzenie, aby chronić patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe. Tworzymy solidne strategie ochrony własności intelektualne, zapewniając, że innowacje pozostaną zabezpieczone przed naruszeniami.

Wprowadzenie produktu na rynek i promocja

Udane wprowadzenie produktu na rynek wymaga skrupulatnego planowania. Nasz zespół prawny ściśle współpracuje z działami marketingu i sprzedaży. Zapewniamy zgodność z przepisami dotyczącymi reklamy, dokonujemy przeglądu materiałów promocyjnych i opracowujemy strategie wprowadzania produktów na rynek.

Spory sądowe

Nasz zespół prawników procesowych posiada bogate doświadczenie. Reprezentując wielu klientów z sektora nauki i ochrony zdrowia, zdobyliśmy rozległą wiedzę i zrozumienie wyjątkowych wyzwań, jakie stawia ten sektor. Niezależnie od tego, czy chodzi o złożone spory prawne, czy też zapewnienie strategicznego doradztwa w celu ich uniknięcia, wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie, aby zapewnić ochronę interesów naszych klientów.

Services

[ 01 ]
Zarządzanie i łańcuchy dostaw:
  • Doradztwo w procesie rejestracji i produkcji produktów leczniczych.
  • Wsparcie prawne w opracowywaniu i realizacji strategii sprzedaży i dystrybucji.
  • Doradztwo prawne w zakresie planowania, oceny i potwierdzania zadań związanych z inicjatywami promocyjnymi i niepromocyjnymi.
[ 02 ]
Postępowania i zgodność z przepisami:
  • Reprezentowanie klientów we wszystkich sprawach wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub ustawy refundacyjnej.
  • Dorawdztwo w zakresie ograniczania ryzyka i zapewniania właściwej organizacji firm farmaceutycznych poprzez sprawdzanie przestrzegania odpowiednich procedur i przepisów prawnych.
  • Zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego w przypadku, wycofania lub wstrzymania produkcji produktów leczniczych, zarzutów korupcyjnych i innych sytuacji kryzysowych.
[ 03 ]
Transakcje:
  • Kompleksowe wsparcie prawne przy transakcjach fuzji i przejęć oraz sprzedaży marek.
  • Wsparcie założycieli w zakresie pozyskania finansowania od funduszy inwestycyjnych.
  • Wspieranie funduszy venture capital (VC) i private equity (PE) w ich inwestycjach w sektorze Life Sciences & Healthcare.
Experience
Adiuvo Investments S.A.
Bieżące doradztwo na rzecz Adiuvo Investments S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, koncentrującej się na pozyskiwaniu i inwestowaniu w innowacyjne projekty na rynku life sciences.
GEMINI POLSKA
Codzienne doradztwo korporacyjne na rzecz spółki działającej na rynku farmaceutycznym.
Airway Medix S.A.
Bieżące doradztwo prawne na rzecz Airway Medix S.A., spółki giełdowej koncentrującej się na projektach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji innowacyjnych urządzeń.
DocPlanner / MyDr
Doradztwo przy przejęciu MyDr przez DocPlanner. Prawnicy LSW doradzali po obu stronach transakcji.
MONTIS CAPITAL
Doradztwo na rzecz funduszu VC przy inwestycji w spółkę farmaceutyczną opracowującą dodatki paszowe oparte na rozwiązaniach bakteriofagowych - Proteon Pharmaceuticals S.A.

Biotechnologia i ochrona zdrowia Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up