Prawo filmowe i media

  • Wspieramy klientów z branży mediów, w tym telewizji, radia, prasy i Internetu
  • Współpracujemy z nadawcami, wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w produkcję treści medialnych (zarówno z producentami, jak i autorami, artystami, dziennikarzami), organizacjami branżowymi oraz regulatorami
  • Przygotowujemy kontrakty i reprezentujemy klientów podczas negocjacji, tworzenia i nadawania programów, eksploatowania formatów telewizyjnych, wydawania prasy
  • Reprezentujemy producentów filmowych, producentów reklam, seriali czy reżyserów. Przy naszym wsparciu powstało ponad 100 projektów audiowizualnych (filmy, seriale, programy telewizyjne)
  • Prowadzimy wykłady i szkolenia dla branży filmowej, m.in. pod auspicjami Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
  • Dwaj wspólnicy LSW są arbitrami Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA)

Nowy model cyfrowej telewizji dla znaczącego wydawcy prasy

Zaangażowanie zespołu LSW przy tej sprawie polegało na opiniowaniu projektu pod kątem zgodności z prawem polskim i prawem europejskim, wypracowaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko prawne oraz przygotowaniu dokumentów związanych z tworzeniem struktury prawnej i organizacyjnej telewizji.

Formaty telewizyjne

Prawnicy LSW opiniowali i negocjowali umowy dotyczące korzystania z zagranicznych formatów telewizyjnych, negocjowali umowy na nabycie i korzystanie z praw dodatkowych (praw merchandisingowych, interaktywnych, telefonicznych) oraz doradzali w zakresie tworzenia i ochrony elementów formatu, jak również produkcji programów telewizyjnych oraz organizacji konkursów z nimi związanych i tworzenia ram prawnych takich przedsięwzięć medialnych. LSW współpracowało między innymi przy takich formatach realizowanych w Polsce, jak „Voice of Poland”, „Top Model”, „Jak Oni Śpiewają”, ”Kocham Cię Polsko”, „Szymon Majewski Show” oraz wielu innych.

Koprodukcje filmowe

Prawnicy LSW współpracowali z jednym z najbardziej utytułowanych polskich studiów animacji filmowej w tworzeniu zasad współpracy przy trzech międzynarodowych koprodukcjach, w tym jednym projekcie dotyczącym tematyki Powstania Warszawskiego.

„W ciemności” – polski kandydat do Oscara

Dla polskiego koproducenta, Studia Filmowego Zebra, LSW prowadziła kompleksową obsługę prawną polsko-kanadyjsko-niemieckiej koprodukcji filmowej pod tytułem “W ciemności” („In Darkness”) w reżyserii Agnieszki Holland. W 2012 roku film był nominowany do Oskara w kategorii filmu nieanglojęzycznego. W ramach tego projektu prawnicy LSW negocjowali między innymi umowę koprodukcyjną, zasady recoupmentu, umowę z reżyserem, umowę na światową dystrybucję filmu, umowę z collective agentem, jak również przygotowywał umowy z aktorami i realizatorami oraz weryfikowali dokumenty składające się na tzw. chain of title. Służyli również bieżącym doradztwem polskiemu producentowi w różnych kwestiach prawnych związanych z procesem developmentu, produkcji i postprodukcji filmu oraz jego eksploatacją.

Sponsoring koncernu spożywczego

Prawnicy LSW zapewnili obsługę prawną koncernu spożywczego w nowatorskim przedsięwzięciu sponsoringowym związanym między innymi z programem telewizyjnym o łącznej wartości kontraktów na poziomie 30 mln zł.

Google Books

Prawnicy LSW reprezentowali licznych polskich wydawców książek w sprawie ich ewentualnego przystąpienia do ugody w sprawie projektu Google Books. Celem ugody negocjowanej przez amerykańskich wydawców i autorów z firmą Google, a następnie rozszerzonej na skutek objęcia jej class action wydawców i autorów z całego świata, było objęcie prawem do digitalizacji całego światowego księgozbioru. Ze względu na zgłoszone zastrzeżenia i wątpliwości co do skuteczności ugody w relacjach międzynarodowych oraz co do obaw nadmiernego uprzywilejowania Google na rynku e-booków, ugoda nie została zatwierdzona zgodnie z zastrzeżeniami Klientów LSW.

Granice ochrony autorskiej oraz dozwolonego użytku

LSW uczestniczy w precedensowym dla polskiego rynku sporze pomiędzy jedną z największych agencji interaktywnych a wydawcą prasy. Jego przedmiotem jest możliwość wykorzystywania w Internecie w celach informacyjnych przedruków z publikatorów drukowanych. Kwestie rozważane przez sąd to między innymi granice ochrony autorskiej prostych informacji prasowych oraz zasada dozwolonego użytku.

Kompleksowa obsługa wiodącego wydawnictwa książkowego

Zadania zespołu LSW obejmowały tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów z autorami, tłumaczami z Polski i z zagranicy, występowanie w imieniu wydawcy wobec zagranicznych agencji autorskich i wydawców oraz reprezentację wydawcy w sporach dotyczących naruszeń praw autorskich na drodze cywilnej i karnej.

Akcja społeczno-edukacyjna „13 grudnia”

Z ramienia Wydawnictwa Literackiego i jego autora zespół LSW współpracował między innymi z Instytutem Pamięci Narodowej i Narodowym Centrum Kultury przy organizacji akcji „13 grudnia”. Był to szereg różnorodnych działań o charakterze społeczno-edukacyjnym. Obsługa prawna polegała przede wszystkim na przygotowaniu i negocjowaniu umów prawno-autorskich z twórcami oraz partnerami akcji.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved