Muzyka i eventy

  • Specjalizujemy się w obsłudze twórców i artystów wykonawców, a także podmiotów korzystających z cudzej twórczości muzycznej we własnej działalności biznesowej lub promocyjnej
  • Doradzamy, jak uregulować kwestie związane z funkcjonowaniem zespołów muzycznych, a gdy pojawiają się spory w tym zakresie, to także pomagamy w negocjacjach ugodowych lub procesach
  • Reprezentujemy wykonawców muzycznych w negocjacjach z wytwórniami fonograficznymi
  • Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie wsparcia organizacji koncertów oraz innych eventów
  • Pomagamy klientom w nabywaniu praw autorskich i pokrewnych do muzyki w zakresie koniecznym do realizacji ich projektów biznesowych lub marketingowych
  • Przygotowujemy publikacje w branżowych czasopismach związanych z branżą eventową (tj. THINKMICE)

Fonografia

LSW przygotowywało wydanie płyty przez jednego z najbardziej znanych twórców i producentów polskiej sceny rozrywkowej. Konieczne było stworzenie ram prawnych przedsięwzięcia, czyli umów z wykonawcami i nabycia praw, umowy z dystrybutorem, umów ze sponsorami oraz ułożenie relacji ze wszystkimi właściwymi organizacjami zbiorowego zarządu.

Prawa autorskie dla Polskiego Radia

Prawnicy LSW stworzyli i negocjowali komplet umów generalnych z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, opracowali nowy model współpracy z OZZ w zakresie tradycyjnego nadawania oraz korzystania z utworów i wykonań w Internecie i innych nowych polach eksploatacji.

Polski koncert w Londynie

Zespół LSW doradzał polskiej agencji STX Jamboree przy organizowaniu koncertu rodzimych artystów w Londynie. Prawnicy brali udział w negocjacjach w pełnym zakresie: od zorganizowania umowy ze sponsorem aż do zawarcia umów na promowanie, organizowanie i przeprowadzenie koncertu. Do zadań zespołu należało także opracowanie umów na najem stadionu oraz umów z artystami.

 

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved