Kryzysy medialne, dobra osobiste, ochrona renomy

Od lat, z sukcesami, wspieramy Klientów w walce o ochronę renomy i dobrego imienia. Mamy na koncie wiele wygranych głośnych spraw i precedensowych wyroków.

Ochrona dóbr osobistych

 • Rocznie prowadzimy kilkadziesiąt spraw dot. ochrony dóbr osobistych
 • Podejmujemy skuteczne działania przedprocesowe, jak i reprezentujemy Klientów przed sądami
 • Działamy zarówno na rzecz podmiotów, których dobra osobiste zostały naruszone, jak i pomagamy skutecznie bronić się przed roszczeniami
 • Przygotowujemy opinie prawne dot. ryzyk związanych z naruszeniem dóbr osobistych w działalności artystycznej, publicystycznej czy marketingowej oraz doradzamy w ewentualnych sporach
 • Reprezentujemy firmy i instytucje broniące swojej renomy, jak również osoby fizyczne, w tym polityków, dziennikarzy, artystów, biznesmenów i sportowców
 • Prowadzimy sprawy precedensowe, działamy także w sprawach „nietypowych”, z pogranicza ochrony dóbr osobistych – np. dotyczących uporczywego nękania (stalking) czy zadośćuczynienia za represje z czasów PRL
 • Posiadamy również doświadczenie w sprawach karnych dotyczących zniesławienia oraz prawa prasowego

Kryzysy wizerunkowe:

 • Doradzamy w sytuacjach kryzysowych
 • Radzimy jak reagować i chronić renomę oraz wartość marki

Kryzysy medialne:

 • Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach dotyczących ochrony wizerunku i dobrego imienia
 • Reprezentowaliśmy wiele osób publicznych w sporach m.in. z wydawcami prasowymi i portalami

Renoma stacji TV

Firma prawnicza LSW reprezentowała jedną z największy stacji telewizyjnych w Polsce w sporze o ochronę dóbr osobistych. Jej przedmiotem były publikacje w poczytnym dzienniku. Władzom nadawcy oraz redaktorom programów informacyjnych zarzucono działania nieetyczne i niezgodne z prawem. Sprawa zakończyła się ugodą uwzględniającą żądania Klienta LSW.

Kryzys medialny

LSW świadczyła doradztwo prawne dla jednego z banków w zakresie zarządzania kryzysem medialnym. Sytuacja została wywołana na skutek ujawnienia materiałów opisujących rzekomo nielegalne działania pracowników i współpracowników Banku wobec Klientów.

Dziennikarz vs CBA

Zespół LSW prowadził głośną sprawę dziennikarza o ochronę dóbr osobistych. Proces dotyczył pozyskiwania przez CBA danych telekomunikacyjnych dziennikarza przez 6 miesięcy. Sąd uznał, że pozyskiwanie billingów i innych danych telekomunikacyjnych powoda stanowiło bezprawną ingerencje w dobra osobiste powoda. W szczególności dotyczy to prawa do prywatności oraz zawierającej się w nim tajemnicy komunikowania się.

Wyrok miał charakter precedensowy - po raz pierwszy sąd określił restrykcyjne granice sięgania po billingi przez służby specjalne, które mają do nich najszerszy dostęp. Ponieważ sprawa dziennikarza ilustruje większy problem inwigilacji przedstawicieli mediów, orzeczenie to ma doniosłe znaczenie dla ukształtowania dalszej praktyki korzystania z tego instrumentu i sprawiło, że podmioty uprawnione nie korzystają tak swobodnie, jak do tej pory. CBA przeprosiło redaktora w prasie oraz zniszczyło zgromadzone bezprawnie dane telekomunikacyjne, które go dotyczą.

Obrona prawa do prywatności

Zespół LSW poprowadził sprawę jednej z najlepszych polskich wokalistek przeciwko tabloidowi, dotyczącą publikacji opisującej wrażliwe aspekty życia prywatnego. Warszawski Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku klientki i zakazał dziennikarzom śledzenia gwiazdy. Była to sprawa szeroko komentowana w mediach, a wyrok istotnie wpłynął na działalność paparazzich w naszym kraju.

Ochrona renomy wiodącej firmy z branży energetycznej

W tej skomplikowanej sprawie, dotyczącej granic dozwolonej krytyki dziennikarskiej oraz wolności słowa, Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko złożonej przez LSW apelacji, zgodnie z którym nierzetelne działania dziennikarzy – jednostronne, nieudowodnione informacje – nie mogą być uznane za mieszczące się w granicach dozwolonej krytyki, jeśli ich treść narusza dobra osobiste innych osób, a w szczególności ich dobre imię.

Dobra osobiste dziennikarzy

Prawnicy LSW reprezentowali parę znanych dziennikarzy w ich sporze z jednym z tabloidów. Sąd I instancji uznał, że seria publikacji stanowiła naruszenie ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności. Wyrok nakładał na pozwanego konieczność opublikowania przeprosin, zakaz dalszego naruszania prywatności, spokoju i poczucia bezpieczeństwa powodów oraz wysoką kwotę zadośćuczynienia.

Dobra osobiste a wewnętrzne forum internetowe

LSW prowadziło prawdopodobnie pierwszą sprawę w Polsce, w której sąd musiał rozstrzygnąć o naruszeniu dóbr osobistych poprzez wypowiedzi internautów w obrębie wewnętrznego internetowego forum dyskusyjnego lub o jego braku. W efekcie działań LSW, pozwany został zobowiązany przez sąd do przesłania do wszystkich użytkowników forum e-maile, w których przeprosił powoda za opublikowanie krzywdzących go treści.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved