Władysław Bieńkowski

Radca prawny, Wspólnik

W LSW

Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętych inwestycji, w szczególności w zakresie fuzji, przejęć oraz w postępowaniach prywatyzacyjnych. Doradzając klientom – zarówno tym,  dochodzącym swoich należności, jak również poszukującym ochrony przed wierzycielami –  prowadzi postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia i windykacji należności, zabezpieczenia należności, a także w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Z sukcesem prowadził sprawy dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz związane z instrumentami finansowymi. Uczestniczył m.in. w procesie prywatyzacji, przekształcenia i fuzji jednej z najistotniejszych dla polskiej gospodarki hut stali, czy w procesie prywatyzacji i przejęcia polskich stoczni.

Ma wieloletnie doświadczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych, wynikające z prowadzenia licznych złożonych spraw w imieniu przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki, przemysłu i infrastruktury.

Przed LSW

Z LSW związany jest od 2000 r. Jako świeżo upieczony absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaczynał  w firmie na stanowisku asystenta.

O Władysławie

Podróżuje. Najchętniej tam, gdzie jest mało ludzi, mało słońca i mocno wieje. Łatwo wyciągnąć go na eskapady w męskim gronie. Szczególnie po Irlandii i Szkocji.

14.07.2020, www.lsw.com

Termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych minie 14 lipca 2020 r.

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/termin-na-zgloszenie-do-crbr-minie-z-koncem-14-lipca-2020-r

29.05.2017, TVN 24

Stocznia Marynarki Wojennej z nowym właścicielem. Jest przedwstępna umowa

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/polska-grupa-zbrojeniowa-kupuje-stocznie-marynarki-wojennej-w-gdyni,744100.html

08.02.2017, RYNEK PRAWNICZY

Raport-ranking: Prawnicy w obsłudze polskich premier kinowych w 2016 roku

http://rynekprawniczy.pl/2017/02/08/raport-prawnicy-w-obsludze-polskich-premier-kinowych-w-2016-roku-2/

08.06.2016

Nowa restrukturyzacja w przemyśle stoczniowym praktyczne rozwiązania

Czym jest restrukturyzacja (NOWA restrukturyzacja)? O postępowaniu inicjowanym i prowadzonym przez przedsiębiorcę, o zabezpieczeniach przed egzekucją majątku o pozbywaniu się niewygodnych umów i kontrahentów oraz o tym, że postępowanie restrukturyzacyjne nie jest upadłością - wykład na 4. Kongresie Morskim w Szczecinie

  • 7. Międzynarodowy Kongres Morski - panelu I "Porty i Żegluga - Polskie porty morskie na fali wzrostu”, będącym częścią bloku I – Żegluga, porty i stocznie. 6 września 2019 r.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved