Michał Klimowicz

Adwokat

W LSW

Wspiera zespół LSW w projektach związanych z obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz transakcjami fuzji i przejęć. W orbicie jego zainteresowań pozostają również kwestie związane z opodatkowaniem spółek prawa handlowego.

Doradzał klientom LSW w licznych procesach inwestycyjnych, m.in. grupie inwestorów indywidualnych dokonujących inwestycji w jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek prowadzących działalność w zakresie produkcji i dystrybucji wideo w internecie. Nie obce są mu również projekty w zakresie finansowania przedsiębiorstw, m.in. w ramach emisji obligacji.

Michał realizował szereg projektów przekształceń i połączeń spółek prawa handlowego, m.in. z branży produkcji telewizyjnej, agencji reklamowych i PR, badania opinii publicznej oraz przemysłu ciężkiego. Zróżnicowane obszary działalności klientów LSW pozwoliły mu zwrócić uwagę na szczególne regulacje i wymagania w procesach obsługi prawnej stosujące się do podmiotów działających w poszczególnych branżach.

Michał świadczył również usługi doradztwa na rzecz podmiotów ze świata sportu. Brał m.in. udział w procesie zakupu i sprzedaży klubu piłkarskiego Legia Warszawa, jak również doradzał kompleksowo w procesie zakładania spółki akcyjnej prowadzącej Sekcję Koszykówki Legii Warszawa. Doradzał ponadto w procesie założenia spółki z o.o. prowadzącej jeden z czołowych w Polsce zespołów e-sportu, co wymagało m.in. uczestnictwa i prowadzenia negocjacji pomiędzy poszczególnymi wspólnikami w zakresie ładu korporacyjnego spółki.

Przed LSW

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed rozpoczęciem współpracy z LSW zdobywał doświadczenie w jednej z największych polskich kancelarii prawnych oraz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Laureat programu stażowego Program Kariera organizowanego corocznie przez LSW oraz Polską Radę Biznesu. W 2013 roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Tytuł adwokata uzyskał w 2016 roku.

O Michale

Wolny czas najchętniej poświęca na bieganie biorąc udział i odnosząc sukcesy w licznych biegach ulicznych, w szczególności na dystansie 10 km i półmaratonu.

24.09.2021, WWW.LSW.COM

Wytyczne UKNF w sprawie korzystania z mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/wytyczne-uknf-w-sprawie-korzystania-z-mediow-spolecznosciowych-przez-podmioty-nadzorowane

27.07.2021, WWW.LSW.COM

Projekt ustawy w sprawie finansowania społecznościowego (crowdfundingu udziałowego) – ważne zmiany dla spółek poszukujących finansowania oraz platform finansowania społecznościowego

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/projekt-ustawy-w-sprawie-finansowania-spolecznosciowego-crowdfundingu-udzialowego

4.11.2020, WWW.LSW.COM

Nowe regulacje w zakresie crowdfundingu udziałowegoo - większe możliwości pozyskiwania finansowania przez spółki

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/nowe-regulacje-w-zakresie-crowdfundingu-udzialowego-wieksze-mozliwosci-pozyskiwania-finansowania-przez-spolki

15.10.2020, WWW.LSW.COM

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – czas, koszty i skutki -  wspólnie z Kamilem Borutą

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/przeksztalcenie-spolki-komandytowej-w-spolke-jawna-czas-koszty-i-skutki

20.12.2019, LSW.COM

Strona internetowa spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo–akcyjnej – nowe obowiązki od 1 stycznia 2020 r.

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/strona-internetowa-spolki-akcyjnej-oraz-spolki-komandytowo-akcyjnej-nowe-obowiazki-od-1-stycznia-2020-r


20.12.2019, LSW.COM

Nowe obowiązki spółek publicznych notowanych na GPW – polityka wynagrodzeń oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/nowe-obowiazki-spolek-publicznych-notowanych-na-gpw-polityka-wynagrodzen-oraz-sprawozdanie-o-wynagrodzeniach

10.07.2018, LSW.COM

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-w-nowej-u-staw-ie-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu

13.03.2014, SKARBIEC BIEZNESU

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego

http://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/13_03_2014.htm

22.01.2013, SKARBIEC BIEZNESU

Spółka musi uważać przy przymusowym umorzeniu akcji

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/22_01_13.htm

21.11.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako forma ochrony akcjonariusza mniejszościowego w spółce z o.o.

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/21_11_12.htm

24.10.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Odpowiedzialność z tytułu zawyżenia wartości aportów wnoszonych do spółki z o.o.

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/24_10_12.htm

15.10.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Likwidacja spółki prawa handlowego a sytuacja pracowników

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/15_10_12.htm

07.08.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Korzystne zmiany dla przedsiębiorców

26.06.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Obowiązek zatwierdzenia, złożenia i publikacji sprawozdań finansowych

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/26_06_12.htm

16.05.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez konieczności przeprowadzenia procedury konwokacyjnej

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/16_05_12_.htm

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved