Marcin Grzelecki

Radca prawny, Doradca podatkowy

Aktualnie

Marcin jest ekspertem w dziedzinie prawa podatkowego. Wspólnik w ALLIN TAX Sp. z o.o. - partner współpracujący z kancelarią LSW. 

allin-tax-niebieskie3000px_164315@1.png (65 KB)

Doradza w szczególności w zakresie planowania podatkowego, zarządzania majątkiem, prowadzenia transakcji inwestycyjnych oraz regulowania podatkowych aspektów sukcesji.

Wspiera zamożnych klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz firmy rodzinne w procesach przygotowania i wdrożenia efektywnych i bezpiecznych scenariuszy podatkowych oraz  planów sukcesji, w tym w oparciu o struktury zagraniczne.

Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów indywidualnych, wykonujących wolne zawody, artystów i sportowców; w projektowaniu struktur podatkowych organizacji charytatywnych, instytucji non-profit oraz funduszy powierniczych.

Reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi, jak i w ramach procesów stanowienia prawa.

Jest autorem licznych artykułów i komentarzy w prasie specjalistycznej. Często występuje w roli prelegenta na  konferencjach, w szczególności tych organizowanych dla branży audiowizualnej, mediowej i kreatywnej. Posiada również doświadczenie i wiedzę w zakresie aspektów podatkowych komercjalizacji własności intelektualnej (w tym badań naukowych).

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Prawa i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

O Marcinie

Konsensus i skuteczna komunikacja to dla mnie ważne aspekty biznesu. Zaangażowanie w procesy mediacji oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu negocjacji, to istotny obszar moich zainteresowań.

19.11.2019, LSW.COM

Brak wewnętrznej procedury dotyczącej MDR może prowadzić do wysokich sankcji dla spółki zobowiązanej do jej wdrożenia - Alert Prawny

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/alert-prawny

12.07.2019, LSW.COM

(we współpracy z Michałem Krysikiem)

Withholding tax - zmiany chwilowo odroczone - Alert Podatkowy

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/alert-podatkowy-withholding-tax-zmiany-chwilowo-odroczone

05.12.2018, RZECZPOSPOLITA

Przychody: dzierżawa u pzedsiębiorcy to nie zawsze majątek prywatny

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312059989-Przychody-dzierzawa-u-przedsiebiorcy-to-nie-zawsze-majatek-prywatny.html

31.08.2017, RZECZPOSPOLITA

Nie ma przepisu, nie ma podstaw do opodatkowania

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308319997-Nie-ma-przepisu-nie-ma-podstaw-do-opodatkowania.html#ap-1

05.01.2017, RZECZPOSPOLITA

Czeski i słowacki raj nie dla wszystkich

http://archiwum.rp.pl/artykul/1330150-Czeski-i-slowacki-raj-nie-dla-wszystkich.html

26.04.2017, RZECZPOSPOLITA

Komentarz marcowego wyroku NSA

12.04.2017, RZECZPOSPOLITA

Opinia dotycząca uchylenia przez krakowski WSA niekorzystnej dla podatnika interpretacji w sprawie dotyczącej przejęcia spółki osobowej przez kapitałową i obowiązków podatkowych po stronie wspólnika w tym kontekście

27.07.2017, RZECZPOSPOLITA

Prawo ochronne na znak towarowy można amortyzować

https://www.rp.pl/Firma/307279997-Prawo-ochronne-na-znak-towarowy-mozna-amortyzowac.html&cid=44&template=restricted#ap-3

25.11.2016, RZECZPOSPOLITA

Opodatkowanie FIZ zbyt pospieszne

http://www.rp.pl/Opinie/311259897-Opodatkowanie-FIZ-zbyt-pospieszne.html

6.06.2016, LSW.com

(we współpracy z Michałem Krysiakiem)

Zmiany w PIT. Więcej w portfelach (niektórych) artystów i twórców?

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/zmiany-w-pit-wiecej-w-portfelach

23.03.2016, RZECZPOSPOLITA

Oprocentowanie z kaucji w TBS bez preferencji w podatku dochodowym

http://archiwum.rp.pl/artykul/1303784-Oprocentowanie-z-kaucji-w-TBS-bez-preferencji-w-podatku-dochodowym.html

22.02.2016, RZECZPOSPOLITA

Logo w darowiźnie daje podatkowe korzyści

http://www.rp.pl/VAT/302219950-Logo-w-darowiznie-dla-rodziny-z-VAT.html

01.07.2015, RZECZPOSPOLITA

Zysk w formie rzeczowej to nie zbycie majątku

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307019989-Zysk-w-formie-rzeczowej-to-nie-zbycie-majatku.html

05.02.2013, RZECZPOSPOLITA

Argumenty podatnika nie ograniczają zwrotu

23.11.2012, RZECZPOSPOLITA

Aport bez daniny

10.10.2012, RZECZPOSPOLITA

Można jednak korzystnie rozliczyć auto-nagrody

08.08.2012, RZECZPOSPOLITA

Nowelizacja nie zamknie artystom drogi do ulgi

26.10.2011, RZECZPOSPOLITA

Spółki mają szanse odzyskać podatek

26.10.2010, RZECZPOSPOLITA

Czy zasady wyceny można zmienić w trakcie roku 

21.05.2010, RZECZPOSPOLITA

Zwolnienie w razie podwyższenia kapitału

 • “Opodatkowanie zachęt oraz zmiany podatkowe, które czekają nas w 2021” – prelegenci: Maciej Kubiak, Michał Krysik i Marcin Grzelecki, podczas KIPA Summit; 9.12.2020.
 • "Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych"; 17 listopada 2020; Kancelaria LSW; Wspólnie z Krzysztofem Laskowskim dla spółek komandytowych.
 • „VAT, podatek u źródła i inne podatki związane z koprodukcją / serwisem z UE oraz USA?” - 16 listopada 2020; warsztaty KIPA Film Finance Lab; wspólnie z Maciejem Kubiakiem i Michałem Krysikiem.
 • "Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych" : 16 listopada 2020 : wspólnie z Krzysztofem Laskowskim, webinar w kancelarii LSW
 • "Podatki w produkcji filmowej" : 4 października 2019: wspólnie z Maciejem Kubiakiem: w ramach programu Akcelerator, pod patronatem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
 • "Withholding tax" - 9 kwietnia 2019 : z Michałem Krysikiem : wspólnie z SAR w kancelarii LSW
 • "Zachęty finansowe dla branży filmowej"- 26 marca 2019 : z mec. Maciejem Kubiakiem i Piotrem Nikołajukiem : wspólnie z KIPA w kancelarii LSW
 • "Umowy cywilnoprawne w branży audiowizualnej"- Warszawa (10 październik 2018)
 • "LSW o kontrolach ZUSU podczas śniadania biznesowego dla SARU"- Warszawa (05 październik 2018)
 • "Źródła przychodu w CIT (2018)- organizator szkolenia SAR, Warszawa (04 październik 2018)
 • "Podatek u źródła i rozliczenia z programem Media oraz Eurimages - szkolenie prowadzone wspólnie z Maciejem Kubiakiem, organizator szkolenia KIPA, Warszawa (13 maja 2014)
 • "Vat i inne podatki w produkcji audiowizualnej. Czyli co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać?” szkolenie prowadzone wspólnie z Maciejem Kubiakiem, organizator szkolenia KIPA, Serock (14-15 lutego 2014)
 • "Aspekty podatkowe produkcji telewizyjnej i filmowej", wykład wspólnie z Łukaszem Adamczykiem w ramach konferencji: Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej, organizator: KIPA, LSW, Warszawa (27 marca 2010)
 • "Prawne ramy współpracy w procesie produkcji filmu", wykład wspólnie z Maciejem Kubiakiem w ramach konferencji: Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej, organizator: KIPA, LSW, Warszawa (26 marca 2010)

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved