Konrad Wyszyński

Prawnik

Aktualnie

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego.

Zaangażowany jest w prowadzenie bieżącej obsługi prawnej dużej spółki z branży wydawniczej. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z branży kreatywnej, w tym twórców internetowych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również problematyka ochrony dóbr osobistych.

Przed LSW

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem. W trakcie studiów zaangażowany był w zarządzanie pracami Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej „IP” UW. Ukończył kurs Cracow Intellectual Property Law Summer School. Jego praca magisterska dotyczyła zagadnień związanych z ogólną charakterystyką wyłudzeń karuzelowych oraz innych wyłudzeń w sferze VAT, z uwzględnieniem tła karnomaterialnego.

O Konradzie

Wczesną młodość spędził na korcie tenisowym, jednak porzucił karierę zawodniczą i obecnie piłkę odbija wyłącznie rekreacyjnie. Fascynuje go polska szkoła plakatu, przez co stale powiększa swoją kolekcję. Lubi chwile sam na sam z dobrą powieścią.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved