Kinga Rochalska

Adwokat

W LSW

Specjalizuje się w sprawach z wyceny nieruchomości oraz realizacji procesu budowlanego. Doradza w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane.

Uczestniczy w projektach procesu budowlanego od fazy koncepcji do fazy realizacji inwestycji. Zajmuje się także prowadzeniem postępowań sądowych związanych z zasiedzeniem, wadami obiektów budowlanych oraz nabywaniem praw do nieruchomości. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących najmu powierzchni użytkowych oraz prawa użytkowania wieczystego, w szczególności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ramach praktyki zamówień publicznych świadczy kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne i sprawne uzyskiwanie oraz udzielanie zamówień publicznych. Zajmuje się przygotowaniem i analizą dokumentacji zamawiającego, pomocą zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia, a także obsługą procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą czy sądami okręgowymi. Prowadzi postępowania podmiotów korzystających ze środków unijnych, w szczególności przygotowuje zapytania ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności oraz wspiera beneficjentów przy postępowaniach dotyczących zwrotu dofinansowania.

Przed LSW

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii notarialnej oraz renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w zagadnieniach prawa nieruchomości i prawa zamówień publicznych. Przygodę z branżą nieruchomości rozpoczęła jako PR Manager znanego portalu rynku nieruchomości.

Adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studium zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Obecnie w trakcie zdobywania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

O Kindze

Prywatnie interesuje się architekturą oraz kulturą włoską. W wolnym czasie jeździ konno, pływa, a w sezonie letnim żegluje.

18.06.2020, CZASOPISMO ZABEZPIECZENIA

Składanie i otwieranie ofert w czasie epidemii

https://www.zabezpieczenia.com.pl/porady-prawne/skladanie-i-otwarcie-ofert-w-czasie-epidemii

06.04.2020, LSW.COM

Uwaga firmy z kontraktami zawartymi z trybie ustawy PZP

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/uwaga-firmy-z-kontraktami-zawartymi-z-trybie-ustawy-pzp

04.07.2019, LSW PP BLOG

Kiedy przedsiębiorca może być posądzony o zmowę przetargową?

https://www.lswppblog.pl/pl/2019/07/kiedy-przedsiebiorca-moze-byc-posadzony-o-zmowe-przetargowa/

10.12.2018, MONITOR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH/ LSW IP BLOG

Dlaczego w trybie bezkonkurencyjnym

https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/dlaczego-w-trybie-bezkonkurencyjnym

https://lswipblog.pl/pl/2019/02/dlaczego-w-trybie-bezkonkurencyjnym/

29.01.2018, MONITOR-ZAMOWIEN.PL

(we współpracy z Maciejem Kubiakiem)

RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych

https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/rodo

16.10.2017, LSW PP BLOG

RODO a zamówienia publiczne

http://www.lswppblog.pl/pl/2017/10/rodo-a-zamowienia-publiczne/

1.09.2017, LSW PP BLOG

Nowy system e-Certis ułatwi współpracę z zagranicznymi wykonawcami

http://www.lswppblog.pl/pl/2017/09/nowy-system-e-certis-ulatwi-wspolprace-zagranicznymi-wykonawcami/

18.08.2017, RZECZPOSPOLITA

Jak zweryfikować, czy wykonawca ma pracowników z umowami o pracę 

http://www.rp.pl/Kadry/308189999-Jak-zweryfikowac-czy-wykonawca-ma-pracownikow-z-umowami-o-prace.html

25.05.2018, MONITOR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych według RODO

https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych-w-zamowieniach-publicznych-wedlug-rodo

18.05.2017, LSW PP BLOG

Łatwiej o zamówienia dla branży energetycznej

http://www.lswppblog.pl/pl/2017/05/latwiej-o-zamowienia-dla-branzy-energetycznej/

24.02.2017, RZECZPOSPOLITA

Korzystna interpretacja dla zamawiających sektorowych

http://www.rp.pl/Firma/302249978-Korzystna-interpretacja-dla-zamawiajacych-sektorowych.html&cid=44

  • „Ułatwienia dla beneficjentów funduszy unijnych i nowe możliwości finansowania” - Webinarium prowadzone wspólnie z Edytą Niemyską. Kluczowe zagadnienia dotyczące wpływu COVID-19 na projekty finansowane ze środków unijnych i nowych możliwości finansowania ze środków publicznych. 28.04.2020.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved