Katarzyna Michalik

Prawnik

W LSW

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W obszarze jej praktyki jest także legalizacja pobytu i zatrudniania cudzoziemców oraz zagadnienia prawne związane z epidemią COVID-19.

Angażuje się w akcje społeczne wyrównujące szanse oraz wspierające osoby w trudnych momentach życiowych. W swojej pracy opiera się na dostarczaniu rozwiązań uwzględniających potrzeby biznesowe i kulturę organizacyjną Klienta.

Aplikantka radcowska, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wielu aspektów HR: „HR Biznes Partner” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, „Kadry i płace w prawie i praktyce” oraz „Zarządzanie zasobami personalnymi dla menedżerów personalnych” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Przed LSW

Menedżer HR z wieloletnim doświadczeniem kadrowym, projektowym i zarządzania ludźmi, zdobytym w międzynarodowych korporacjach.

O Katarzynie

Angażuje się w akcje społeczne wyrównujące szanse oraz wspierające osoby w trudnych momentach życiowych – wieloletnia wolontariuszka Fundacji Kronenberga oraz wolontariuszka Centrum Praw Kobiet.

12.04.2021, LSW COM

Dodatkowe wynagrodzenie kierownika za pracę w nadgodzinach

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/dodatkowe-wynagrodzenia-kierownika-za-prace-w-nadgodzinach

17.03.2021, WWW.LSW.COM

Umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/umorzenie-naleznosci-z-tytulu-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

16.03.2021, AUTOMATYKA

Robotyzacja i automatyzacja w świetle przepisów prawa pracy

(Magazyn Automatyka, wydanie 1-2/2021, na stronach 63-65).

https://lswipblog.pl/pl/2021/03/robotyzacja-i-automatyzacja-w-swietle-przepisow-prawa-pracy/

10.03.2021, LSW IP BLOG

COVID-19: wytyczne dla instytucji artystycznych oraz organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych.

https://lswipblog.pl/pl/2021/03/covidowe-wytyczne-dla-instytucji-artystycznych-oraz-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych/

15.12.2020, LSW IP BLOG

(wspólnie z Maciejem Kubiakiem)

Weryfikacja zawartych umów o dzieło sposobem na uniknięcie sankcji finansowych wynikających z przeprowadzonych kontroli ZUS

https://lswipblog.pl/pl/2020/12/weryfikacja-zawartych-umow-o-dzielo-sposobem-na-unikniecie-sankcji-finansowych-wynikajacych-z-przeprowadzonych-kontroli-zus/

2.12.2020, WWW.LSW.COM

Przedłużenie okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/przedluzenie-okresu-wyplaty-dodatkowego-zasilku-opiekunczego

30.11.2020, WWW.LSW.COM

Ostatni dzień na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/ostatni-dzien-na-zlozenie-wniosku-o-zwolnienie-z-oplacania-skladek-zus

11.12.2020, WWW.LSW.COM

Odpoczynek świąteczny w dobie epidemii Covid-19

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/odpoczynek-swiateczny-w-dobie-epidemii-covid-19

3.11.2020, WWW.LSW.COM

Kwarantanna w dobie epidemii Covid-19

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/kwarantanna-w-dobie-epidemii-covid-19

5.10.2020, WWW.LSW.COM

Pożyczka płynnościowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/pozyczka-plynnosciowa-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-negatywnie-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19

1.10.2020, WWW.LSW.COM

Świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS w Tarczy 5.0 dla branży turystycznej i wspierającej ją branży estradowej oraz rozrywkowej.

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/swiadczenie-postojowe-i-zwolnienie-ze-skladek-zus-w-tarczy-50

30.09.2020, WWW.LSW.COM

Pracownicze Plany Kapitałowe dla małych i średnich przedsiębiorstw!

http://www.lsw.com.pl/assets/sitecraft/elfinder/files/probono/Pracownicze%20Plany%20Kapita%C5%82owe%20dla%20ma%C5%82ych%20i%20%C5%9Brednich%20przedsi%C4%99biorstw.pdf\

10.09.2020, LSW IP BLOG

Wsparcie finansowe branży artystycznej

https://lswipblog.pl/pl/2020/09/wsparcie-finansowe-branzy-artystycznej/

31.08.2020, WWW.LSW.COM

Przedłużenie zasiłku opiekuńczego

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/przedluzenie-zasilku-opiekunczego

26.08.2020, WWW.LSW.COM

Praca zdalna a zmiany w kodeksie pracy

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/praca-zdalna-a-zmiany-w-kodeksie-pracy

24.06.2020, WWW.LSW.COM

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w dobie epidemii COVID-19 – Tarcza 4.0

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych-w-dobie-epidemii-covid-19-tarcza-40

15.06.2020, WWW.LSW.COM

Praca w biurze w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/praca-w-biurze-w-czasie-epidemii-koronawirusa

10.06.2020, WWW.LSW.COM

Dofinansowanie przez Starostę części kosztów przedsiębiorców, u których nastąpił spadek obrotów

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/nabor-wnioskow

21.05.2020, LSW IP Blog

(wspólnie z Maciejem Kubiakiem i Piotrem Nikołajukiem)

Produkcja filmowa w czasie COVID-19

https://lswipblog.pl/pl/2020/05/produkcja-filmowa-w-czasie-covid-19/

13.05.2020, WWW.LSW.COM

(wspólnie z Piotrem Nikołajukiem)

Maski na planie filmowym w dobie epidemii COVID-19

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/maski-na-planie-filmowym-w-dobie-epidemii-covid-19

08.05.2020, WWW.LSW.COM

Powrót do pracy w dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/powrot-do-pracy-w-dobie-epidemii-koronawirusa-sars-cov-2

08.05.2020, WWW.LSW.COM

Dofinansowanie przez Starostę części kosztów przedsiębiorców, u których nastąpił spadek obrotów w następstwie epidemii COVID -19

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/dofinansowanie-przez-staroste-czesci-kosztow-przedsiebiorcow-u-ktorych-nastapil-spadek-obrotow-w-nastepstwie-epidemii-covid-19

04.05.2020, WWW.LSW.COM

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/wydluzenie-okresu-pobierania-zasilku-opiekunczego

17.04.2020, WWW.LSW.COM

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie na terenie powiatu warszawskiego

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/rozpoczecie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-na-terenie-powiatu-warszawskiego

20.02.2020, LSW.COM

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/zakaz-prowadzenia-dzialalnosci-konkurencyjnej-w-trakcie-trwania-stosunku-pracy

22.08.2019, WWW.LSW.COM

(wspólnie z Joanną Kieszek)

Alert prawny | Dane osobowe a prawo pracy - cz. II

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/alert-prawny-kadry-i-place-dane-osobowe-a-prawo-pracy-cz-ii

31.07.2019, WWW.LSW.COM

(wspólnie z Bartoszem Mysiakiem)

Prawo pracy, dane osobowe |Trzeźwość w pracy a RODO

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/prawo-pracy-dane-osobowe-trzezwosc-w-pracy-a-rodo

11.07.2019, WWW.LSW.COM

ALERT PRAWNY KADRY I PŁACE | Zmiany w zakresie świadectwa pracy

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/alert-prawny-kadry-i-place-zmiany-w-zakresie-swiadectwa-pracy

04.07.2019, WWW.LSW.COM

ALERT PRAWNY KADRY I PŁACE | Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 lipca

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/alert-prawny-kadry-i-place-pracownicze-plany-kapitalowe-od-1-lipca

22.05.2019, WWW.LSW.COM

(wspólnie z Joanną Kieszek)

ALERT LSW: RODO a najnowsze zmiany w kodeksie pracy

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/alert-lsw-rodo-a-najnowsze-zmiany-w-kodeksie-pracy

13.06.2019, LSW IP BLOG

(wspólnie z Anną Stykowską-Sikorą)

RODO a najnowsze zmiany w kodeksie pracy

http://lswipblog.pl/pl/2019/06/rodo-a-najnowsze-zmiany-w-kodeksie-pracy/

  • „Mobbing – jak go rozpoznać i jak przeciwdziałać?”- 29 kwietnia, wspólnie z Anną Stykowską-Sikorą; organizator - Women in Law Foundation
  • "Koronawirus, a relacje umowne. Rynek producentów filmowych i telewizyjnych" - 13 marca 2020, wspólnie z Maciejem Ślusarkiem oraz Kipa, webinarium w kancelarii LSW
  • "Mobbing w firmie lub organizacji & ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością"- 9 maja 2019 : wspólnie z Anną Stykowską-Sikora dla SAR

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved