Kamil Boruta

Prawnik, Aplikant radcowski

W LSW

Specjalizuje się w realizacji projektów korporacyjnych, inwestycyjnych, doradztwie transakcyjnym, fuzjach i przejęciach oraz w prawie sportowym. Wspiera klientów w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, w tym również spółek publicznych. Uczestniczy w sprawach, gdzie wymagana jest reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych, spadkowych, rodzinnych oraz w postępowaniach karnych. Niezależnie od intensywnej pracy angażuje się w inicjatywy i sprawy ważne społecznie - pro bono. Zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym dla fundacji oraz stowarzyszeń, w tym negocjowaniem, redagowaniem umów oraz statutów, doradztwem podatkowym, odszkodowaniami czy zagadnieniami związanymi z bitcoinami.

W swoim portfolio zawodowym ma m.in. obsługę przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, projektów związanych z dokapitalizowaniem przedsiębiorstw, ich połączeniem, przejęciem, sprzedażą/kupnem, a także analizą prawną. Ponadto, obsługuje klientów w zakresie kredytów walutowych, prawa spadkowego, rodzinnego oraz karnego gospodarczego.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania, wyceny oraz nadzorze przedsiębiorstw.

W zakresie jego zainteresowań znajdują się także korporacyjne i cywilne aspekty działalności gospodarczej oraz zagadnienia z zakresu prawa sportowego, spadkowego oraz rodzinnego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przed LSW

Ukończył z wyróżnieniem prawo oraz finanse i rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego. Pełnił funkcję Senatora ALK, członka Studenckiej Komisji Wyborczej. Uczestnik wyjazdów studyjnych dla najlepszych studentów. Prelegent oraz organizator konferencji naukowych o prawie unijnym oraz instytucjach UE. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez KN Ius et Sport. Działał w ramach wolontariatu na rzecz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

O Kamilu

Pasjonat historii oraz sportu, wielbiciel kultury hiszpańskiej.

20.04.2021, THINK MICE

Sposoby walki z marketingiem pasożytniczym

https://www.thinkmice.pl/news/prawo/2996-sposoby-walki-z-marketingiem-pasozytniczym

01.02.2021, WWW.LSW.COM

Unia Europejska pracuje nad nowym prawem klimatycznym

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/unia-europejska-pracuje-nad-nowym-prawem-klimatycznym

26.01.2020, WWW.LSW.COM

Nowe przepisy o systemac bezpieczeństwa samochodów w UE

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/nowe-przepisy-o-systemach-bezpieczenstwa-samochodow-w-ue

7.01.2021, Think Mice

Nowości w prawie dla przedsiębiorców

https://www.thinkmice.pl/news/prawo/2752-nowosci-w-prawie-dla-przedsiebiorcow

1.12.2020, WWW.LSW.COM

Spółki komandytowe podatnikami CIT

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/spolki-komandytowe-podatnikami-cit

30.10.2020, WWW.LSW.COM

Spółki komandytowe podatnikiem CIT

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/spolki-komandytowe-podatnikiem-cit

15.10.2020, WWW.LSW.COM

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – czas, koszty i skutki -  wspólnie z Michałem Klimowiczem.

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/przeksztalcenie-spolki-komandytowej-w-spolke-jawna-czas-koszty-i-skutki

13.10.2020, WWW.LSW.COM

Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych w 2021 roku – prace trwają…

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/opodatkowanie-podatkiem-cit-spolek-komandytowych-i-niektorych-spolek-jawnych-w-2021-roku-prace-trwaja

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved