Justyna Bójko

Radca Prawny, of Counsel

W LSW

Kieruje zespołem nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych, doradza w sprawach związanych z wykorzystaniem majątku przemysłowego (sektor hutniczy, stoczniowy, energetyczny), procesach dotyczących budowy i eksploatacji infrastruktury (drogowa, kolejowa, energetyczna, gazowa), projektach budowlanych oraz postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, a także sprawach z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego i energetycznego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i budowlanym, inwestycjach majątkowych oraz obrocie nieruchomościami, a także przygotowaniu inwestycji mieszkaniowo-biurowych, przemysłowych i infrastrukturalnych, zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych, postępowaniach w zakresie prawa budowanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska oraz prawa energetycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z legislacją w dziedzinie infrastruktury drogowej oraz kontraktami typu FIDIC.

Jest członkiem rady nadzorczej NN Investment Partners TFI SA.

Przed LSW

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2002 roku na liście Radców Prawnych w Warszawie. Praktykę zdobywała współpracując z Real Estate Services ONCOR International Couderq et Kubas Sp. Z o.o., Starostwem Powiatu Warszawskiego, Ministerstwem Infrastruktury - Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad (ABiEA), Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. (SPEC S.A.).

O Justynie

Zawodową pasją Justyny jest architektura, projektowanie przestrzenne oraz procesy urbanistyczne dotyczące współczesnych obszarów miejskich. Realizując swoje koncepcje projektuje i urządza wnętrza, remontuje meble i elementy architektoniczne oraz odwiedza targi kolekcjonerskie. Efektem tej pasji jest między innymi autorski projekt wystroju pensjonatu nad Bałtykiem. W wolnym czasie także aktywnie działa na rzecz integracji środowiska prawniczego. Będąc członkiem Rady OIRP w Warszawie, jest jednocześnie Przewodniczącą Zespołu ds. Integracji Środowiskowej i Pomocy Koleżeńskiej oraz członkiem Komisji ds. Wykonywania zawodu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Była zaangażowana w prace nad opracowaniem Kodeksu etyki radców prawnych i adwokatów.

Opracowanie: Justyna Bójko, Mateusz Kamm, LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Porty morskie jako element systemów infrastruktury krytycznej.

„Polska może liczyć na pomoc sojuszników tylko wtedy, jeśli będzie chciała i mogła bronić się sama, jeśli zdobędzie własne możliwości odstraszania napastnika.”

(J. Nowak – Jeziorański)

  • Stała cena w kontaktach w budowlanych oraz "Inwestycje samorządowe w projekty infrastrukturalne w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego", w ramach "VI Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA", organizator MT Polska, Warszawa (15 października 2008)

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved