Edyta Niemyska

Radca prawny

W LSW

Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie pomocy publicznej, prawie zamówień publicznych oraz funduszach unijnych.

Doradza inwestorom, właścicielom i operatorom infrastruktury, podmiotom wykonującym usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), w tym w sektorach regulowanych, sektorze transportu, mediach czy w projektach PPP, beneficjentom korzystającym ze środków unijnych oraz przedsiębiorcom, działającym w sektorach regulowanych. Wspiera klientów przy planowaniu, pozyskiwaniu i stosowaniu instrumentów wsparcia inwestycyjnego, w transakcjach obejmujących m.in. relokację działalności, obciążenia lub przeniesienia subsydiowanych aktywów, nabycia udziałów (akcji), wydzielenia części przedsiębiorstwa lub ograniczenia zakresu działalności (downsizing), jak również w procesach restrukturyzacyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz przed organami udzielającymi wsparcia ze środków publicznych (w tym, m.in. PARP i NCBiR). W sprawach z zakresu zamówień publicznych regularnie reprezentuje klientów m. in. przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli.

Z zakresu prawa zamówień publicznych posiada doświadczenie obejmujące m.in.: kompleksowe doradztwo przy wyborze najkorzystniejszego dla zamawiających trybu udzielenia zamówienia publicznego, doradztwo i przygotowanie dokumentacji  dla zamawiających,  wsparcie wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywanie specjalistycznych opinii dla zamawiających, jak i wykonawców, w tym dotyczących rażąco niskiej ceny oraz zmów przetargowych.

Przed LSW

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.  Słuchaczka dwuletniego programu studiów w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (British Centre for English and European Legal Studies) organizowanego przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w programie International Competition Law w ramach International Practice Diploma organizowanym przez College of Law w Londynie i International Bar Association. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu prawa konkurencji na Vrije Universiteit Brussel (VUB) ukończonych tytułem  LL.M. Doktorantka w INP PAN.

Od 2004 roku pełni funkcję reprezentującego Polskę eksperta prawnego Your Europe Advice przy Komisji Europejskiej. Od 2011 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim. Posługuje się również językiem francuskim.

O Edycie

Podróżuje interkontynentalnie, biega lokalnie. Jej zawodową pasją jest obserwowanie w jaki sposób prawo pozwala rozwiązywać realne problemy prawdziwych ludzi.

28.02.2022, LSW PP BLOG

Na czym ma polegać nowy instrument Komisji Europejskiej?

https://www.lswppblog.pl/pl/2022/02/na-czym-ma-polegac-nowy-instrument-komisji-europejskiej/

05.11.2021, LSW PP BLOG

Odmowa kontraktowania w świetle prawa konkurencji

https://www.lswppblog.pl/pl/2021/11/odmowa-kontraktowania-w-swietle-prawa-konkurencji/

27.09.2021, LSW PP BLOG

Najnowszy wyrok Sądu w sprawie Altice dotyczący naruszenia obowiązku zawieszenia koncentracji (tzw. gun jumping)

https://www.lswppblog.pl/pl/2021/09/najnowszy-wyrok-sadu-w-sprawie-altice-dotyczacy-naruszenia-obowiazku-zawieszenia-koncentracji-tzw-gun-jumping/

17.06.2021, THINK MICE

(wspólnie z Kingą Rochalską)

Nowe Prawo zamówień publicznych

https://www.thinkmice.pl/news/prawo/3118-nowe-prawo-zamowien-publicznych

28.05.2021, THINK MICE

Zatory płatnicze – pierwsze obowiązki sprawozdawcze

https://www.thinkmice.pl/news/prawo/3073-zatory-platnicze-pierwsze-obowiazki-sprawozdawcze

27.01.2021, LSW PP BLOG

Kary za stosowanie praktyk "Geo-blokowania"

https://www.lswppblog.pl/pl/2021/01/78-mln-euro-kary-za-stosowanie-praktyk-geo-blokowania/

5.1.2021, WWW.LSW.COM

(wspólnie z Kingą Rochalską)

Przewodnik po nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych – Część II – Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w nowej ustawie PZP

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/przewodnik-po-nowej-ustawie-pzp-warunki-udzialu-w-postepowaniu-i-kryteria-oceny-ofert-w-nowej-ustawie-pzp

11.12.2020, WWW.LSW.COM

(wspólnie z Kingą Rochalską)

Przewodnik po nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych – Nowa ustawa PZP – jakie zmiany czekają wykonawców?

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/przewodnik-po-nowej-ustawie-prawo-zamowien-publicznych

02.11.2020, LSW PP BLOG

Platformy Internetowe – kierunek zmian w prawie konkurencji

https://www.lswppblog.pl/pl/2020/11/platformy-internetowe-kierunek-zmian-w-prawie-konkurencji/

06.04.2020, LSW PP BLOG

Firmy, które dostały państwowe lub unijne dotacje – co robić w obecnej sytuacji?

https://www.lswppblog.pl/pl/2020/04/firmy-ktore-dostaly-panstwowe-lub-unijne-dotacje-co-robic-w-obecnej-sytuacji/

06.04.2020, LSW PP BLOG

Pomoc publiczna z funduszy UE do 800 tys. EURO

https://www.lswppblog.pl/pl/2020/04/pomoc-publiczna-z-funduszy-ue-do-800-tys-eur/

07.04.2020, LSW PP BLOG

Ułatwienia dla beneficjentów funduszy UE i wnioskujących o dofinansowanie

https://www.lswppblog.pl/pl/2020/04/ulatwienia-dla-beneficjentow-funduszy-ue-i-wnioskujacych-o-dofinansowanie/

23.03.2020, LSW PP BLOG

Komisja Europejska a koronawirus

https://www.lswppblog.pl/pl/2020/03/komisja-europejska-a-koronawirus/

20.11.2018, LSW PP BLOG

Konflikt interesów na linii produkcyjnej

http://www.lswppblog.pl/pl/2018/11/konflikt-interesow-na-linii-produkcyjnej/

12.10.2018, LSW PP BLOG

Decyzja nakazująca zwrot dotacji a obowiązek zgłoszenia upadłości

http://www.lswppblog.pl/pl/2018/10/decyzja-nakazujaca-zwrot-dotacji-a-obowiazek-zgloszenia-upadlosci/

29.03.2018, LSW.COM

Nowe uprawnienia prezesa UOKiK w walce z nieuczciwymi praktykami

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/nowe-uprawnienia-prezesa-uokik-w-walce-z-nieuczciwymi-praktykami

22.03.2018, LSW PP BLOG

Nowe uprawnienia prezesa UOKiK w walce z nieuczciwymi praktykami

http://www.lswppblog.pl/pl/2018/03/nowe-uprawnienia-prezesa-uokik-walce-nieuczciwymi-praktykami/

14.11.2017, LSW PP BLOG

LSW o Specjalnych Strefach Ekonomicznych

http://www.lswppblog.pl/pl/2017/11/lsw-o-specjalnych-strefach-ekonomicznych/

26.10.2017, LSW PP BLOG

Polska stanie się jedną strefą ekonomiczną – ogłoszono projekt ustawy

http://www.lswppblog.pl/pl/2017/10/polska-stanie-sie-jedna-strefa-ekonomiczna-ogloszono-projekt-ustawy/

11.09.2017, LSW PP BLOG

Polska stanie się jedną strefą ekonomiczną

http://www.lswppblog.pl/pl/2017/09/polska-stanie-sie-jedna-strefa-ekonomiczna/

13.03.2017, LSW PP BLOG

Jak zostać Wykonawcą? – czyli przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pzp)

http://www.lswppblog.pl/pl/2017/03/zostac-wykonawca-czyli-przeslanki-wykluczenia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-pzp/

16.01.2017, LSW PP BLOG

(we współpracy z Rafałem Sowula)

Modyfikacja umów. Jak zmieścić się w ramach?

http://www.lswppblog.pl/pl/2017/01/modyfikacja-umow-zmiescic-sie-ramach-dopuszczalne-ramy-modyfikacji-umow-sprawie-zamowienia-publicznego/

21.11.2016, LSW PP BLOG

Życie przedsiębiorców strefowych po zmianach

http://www.lswppblog.pl/pl/2016/11/zycie-przedsiebiorcow-strefowych-zmianach/

21.11.2016, LSW PP BLOG

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jako pomoc publiczna?

http://www.lswppblog.pl/pl/2016/11/przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc-jako-pomoc-publiczna/

21.11.2016, LSW PP BLOG

Ostrożnie z pomocą publiczną w perspektywie 2014 – 2020

http://www.lswppblog.pl/pl/2016/11/ostroznie-pomoca-publiczna-perspektywie-2014-2020/

21.11.2016, LSW PP BLOG

(we współpracy z Rafałem Sowula)

Środki z dotacji unijnych chronione przed wierzycielami

http://www.lswppblog.pl/pl/2016/11/srodki-dotacji-unijnych-chronione-wierzycielami/

21.11.2016, LSW PP BLOG

(we współpracy z Rafałem Sowula)

Udzielanie zamówień publicznych – czas przygotować się na nowości i zmiany

http://www.lswppblog.pl/pl/2016/11/nowosci-zmiany-trybach-udzielania-zamowien-publicznych-udzielanie-zamowien-publicznych-czas-przygotowac-sie-nowosci-zmiany/

21.11.2016, LSW PP BLOG

Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 3

http://www.lswppblog.pl/pl/2016/11/tworzenie-strategicznej-infrastruktury-energetycznej-przeszkody-ulatwienia-cz-3/

21.11.2016, LSW PP BLOG

Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 2

http://www.lswppblog.pl/pl/2016/11/tworzenie-strategicznej-infrastruktury-energetycznej-przeszkody-ulatwienia-cz-2/

21.11.2016, LSW PP BLOG

Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia

http://www.lswppblog.pl/pl/2016/11/tworzenie-strategicznej-infrastruktury-energetycznej-przeszkody-ulatwienia/

05.07.2016, LSW IP BLOG

Producenci gier wideo z dofinansowaniem z funduszy UE

http://lswipblog.pl/pl/2016/07/producenci-gier-wideo-z-dofinansowaniem-z-funduszy-ue/

15.06.2016, LSW IP BLOG

Wsparcie publiczne dla rynku audiowizualnego szerzej dopuszczalne w świetle prawa UE

http://lswipblog.pl/pl/2016/06/wsparcie-publiczne-dla-rynku-audiowizualnego-szerzej-dopuszczalne-w-swietle-prawa-ue/

09.02.2016, LSW IP BLOG

Mniej pomocy publicznej dla branży kreatywnej

http://lswipblog.pl/pl/2016/02/mniej-pomocy-publicznej-dla-branzy-kreatywnej/

19.12.2015, ZAMOWIENIA PUBLICZNE.LEX

Obecne PZP nie reguluje zasad zakupów marketingowych

26.06.2015, LSW IP BLOG

Blaski i cienie innowacyjności w programach finansowanych z funduszy unijnych

http://lswipblog.pl/pl/2015/06/blaski-i-cienie-innowacyjnosci-w-programach-finansowanych-z-funduszy-unijnych/

09.10.2009, RZECZPOSPOLITA

Arbitraż. Egzekucja z majątku Skarbu Państwa

http://archiwum.rp.pl/artykul/897050-Arbitraz-Egzekucja-z-majatku-Skarbu-Panstwa.html

19.06.2008, RZECZPOSPOLITA

Jak wymieniać informacje handlowe, by nie naruszać prawa konkurencji

http://archiwum.rp.pl/artykul/785988-Jak-wymieniac-informacje-handlowe-by-nie-naruszac-prawa-konkurencji.html

  • “Umowy w sprawie zamówienia publicznego” – webinarium; wspólnie z Kingą Rochalską; 18.12.2020.
  • “Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w nowej ustawie PZP”. – wspólnie z Kingą Rochalską" 14.12.2020.
  • “Nowa ustawa PZP – jakie zmiany czekają wykonawców?” – webinarium; wspólnie z Kingą Rochalską; 7.12.2020.
  • "Ułatwienia dla beneficjentów unijnych i nowe możliwości finansowania" : Webinarium wspólnie z Kingą Rochalską Organizator: Kancelaria LSW Miejsce: Warszawa (28 kwietnia 2020)
  • „Umowy agencyjne w orzecznictwie ETS oraz w wytycznych Komisji Europejskiej” w ramach warsztatów „Umowy Dystrybucyjne Praktyka Krajowa i Międzynarodowa”  Organizator: Nowoczesna Firma S.A.   Miejsce: Warszawa (25 wrześna 2012)
  • "Praktyka UOKiK w sprawach dotyczących umów dystrybucyjnych” w ramach warsztatów „Umowy w dystrybucji”, organizator: Business Media Solutions, miejsce: Warszawa (8 grudnia 2011)
  • Finansowanie inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem środków unijnych w ramach konferencji: Lokalizacja i budowa farm wiatrowych – na lądzie i na morzu, VII Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej, 16 października 2009r.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved