Marcin Włodarski

Doktor nauk prawnych

W LSW

Ekspert w dziedzinie nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych. W jego obszarze zainteresowań znajduje się prawo nieruchomości, realizacja inwestycji, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, reprywatyzacja oraz prawo spółek.

Przed LSW

Przez osiem lat pracował w administracji publicznej na stanowisku eksperckim, gdzie zajmował się najbardziej skomplikowanymi sprawami z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa. Poza postępowaniami związanymi z reprywatyzacją, dr Marcin Włodarski brał udział w kluczowych projektach infrastrukturalnych realizowanych na terenie województwa mazowieckiego, jak budowa dróg i autostrad, linii energetycznych, gazociągów, spalarni śmieci czy też lotnisk komunikacyjnych. Brał także udział w procesie legislacyjnym ustaw dotyczących prawa nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tuż po zakończeniu studiów rozpoczął indywidualny przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zakończony uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych (temat dysertacji: „Status prawny wierzycielskich papierów wartościowych emitowanych w Polsce w latach 1918-1939”).

O Marcinie

W wolnym czasie lubi gotować i czytać książki historyczne. Jest też zapalonym numizmatykiem i filatelistą. Jego pasją jest też kreowanie wraz z dziećmi imponujących budowli z klocków LEGO.

29.03.2019, Dziennik Gazeta Prawna

Wynajmujący mogą strcić przez dużą bonifikatę przy uwłaszczeniu

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1405112,wynajmujacy-moga-stracic-przez-duza-bonifikate-przy-uwlaszczeniu.html

25.02.2019, LSW.COM.PL

Co z użytkowaniem wieczystym w 2019 r.?

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/co-z-uzytkowaniem-wieczystym-w-2019-r-pisze-marcin-wlodarski

08.12.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Sposoby maksymalizacji odszkodowań za wywłaszczenie

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1382438,jak-uzyskac-odszkodowanie-za-wywlaszczenie.html

06.12.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Rząd daje kopa Mieszkaniu plus. Inwestor ze swobodą w kształtowaniu czynszu

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1380392,inwestor-ze-swoboda-w-ksztaltowaniu-czynszu-mieszkanie-plus.html

26.11.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Ziemia rolna nie tylko dla rolników, o ile leży w granicy miasta

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1365365,kupno-ziemi-rolnej-lagodniejsze-przepisy.html

22.11.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Ośrodek rolniczy zyskuje nowe uprawnienia. Będzie budował mieszkania

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1359627,kowr-osrodek-rolniczy-wybuduje-mieszkania.html

08.08.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Żłobki i przedszkola zwracane byłym właścicielom w całej Polsce. Nie w wyniku postępowań dekretowych

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1207756,nie-tylko-w-wyniku-postepowan-dekretowych-zlobki-i-przedszkola-zwracane-bylym-wlascicielom-terenu.html

03.07.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Problematyczne odszkodowanie za wywłaszczenie

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1159761,problematyka-odszkodowania-za-wywlaszczenie.html

02.07.2018, GAZETA PRAWNA

Nowe krótkie terminy na usunięcie towarów niebezpiecznych

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1158589,nowe-krotkie-terminy-na-usuniecie-towarow-niebezpiecznych.html

29.06.2018, NEWSLETTER LSW

Jak uwłaszczyć nieruchomość, gdy jej zarząd wynika z ustawy?

http://www.lsw.com.pl/pliki/062018/jak_uwlaszczyc_nieruchomosc.pdf

05.06.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Rządowy sposób na omijanie obowiązujących przepisów, by zrealizować inwestycje? Specustawy

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1128120,specustawy-to-rzadowy-sposob-na-omijanie-przepisow-by-zrealizowac-inwestycje.html

31.05.2018, NEWSLETTER LSW

Wspólnoty gruntowe wsi – sposób na inwestycje w ciekawej lokalizacji

http://www.lsw.com.pl/pliki/052018/Wspolnoty_gruntowe_wsi_sposob_na_inwestycje_w_ciekawej_lokalizacji.pdf

2013, Administracja rządowa XXI wieku, (str. 124-134)

Listy zastawne i obligacje jako alternatywny sposób finansowania inwestycji publicznych

http://docplayer.pl/4276446-Administracja-rzadowa-xxi-wieku.html

2010, ZESZYTY PRAWNICZE

Nadużycie prawa w dziedzinie przedawnienia w kontekście przedwojennych papierów skarbowych

czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/1015/1042

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved