Marcin Włodarski

Doktor nauk prawnych

W LSW

Ekspert w dziedzinie nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych. W jego obszarze zainteresowań znajduje się prawo nieruchomości, realizacja inwestycji, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, reprywatyzacja oraz prawo spółek.

Przed LSW

Przez osiem lat pracował w administracji publicznej na stanowisku eksperckim, gdzie zajmował się najbardziej skomplikowanymi sprawami z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa. Poza postępowaniami związanymi z reprywatyzacją, dr Marcin Włodarski brał udział w kluczowych projektach infrastrukturalnych realizowanych na terenie województwa mazowieckiego, jak budowa dróg i autostrad, linii energetycznych, gazociągów, spalarni śmieci czy lotnisk cywilnych. Brał także udział w procesie legislacyjnym ustaw dotyczących prawa nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tuż po zakończeniu studiów rozpoczął indywidualny przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zakończony uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych (temat dysertacji: „Status prawny wierzycielskich papierów wartościowych emitowanych w Polsce w latach 1918-1939”).

O Marcinie

W wolnym czasie lubi gotować i czytać książki historyczne. Jest też zapalonym numizmatykiem i filatelistą. Jego pasją jest też kreowanie wraz z dziećmi imponujących budowli z klocków LEGO.

14.11.2019. LSW PP BLOG

Energetyczne okno Polski na świat, czyli Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

https://www.lswppblog.pl/pl/2019/11/energetyczne-okno-polski-na-swiat-czyli-terminal-lng-im-prezydenta-lecha-kaczynskiego-w-swinoujsciu/

22.10.2019, Dziennik Gazeta Prawna

„O wysokości bonifikaty decyduje data złożenia wniosku”- komentarz Marcina Włodarskiego

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1436080,wysokosc-bonifikaty-co-decyduje.html

04.10.2019, Dziennik Gazeta Prawna

PiS chce stworzyć specjalne strefy węglowe. Pomijając samorządy - komentarz Marcina Włodarskiego

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56920,4-pazdziernika-2019/69479,Tygodnik-Gazeta-Prawna/704425,PiS-chce-tworzyc-specjalne-strefy-weglowe.-Pomijajac-samorzady.html

05.09.2019, LSW PP Blog

Zrzeczenie się prawa do odwołania a doręczenie zagraniczne

https://www.lswppblog.pl/pl/2019/09/zrzeczenie-sie-prawa-do-odwolania-a-doreczenie-zagraniczne/

24.07.2019, Dziennik Gazeta Prawna

Grunt 3D, czyli jak daleko sięga użytkowanie wieczyste

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1423288,grunt-uzytkowanie-wieczyste-prawo-wlasnosci-przestrzen.html

22.07.2019, Dziennik Gazeta Prawna

Gazociągi z przywilejami

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56854,22-lipca-2019/69224,Gazeta-Prawna/699841,Gazociagi-z-przywilejami.html

02.07.2019, Dziennik Gazeta Prawna

Budownictwo potrzebuje mocnego ministra

dziennik_gazeta_prawna_prawnik_2019_07_02_budownictwo_potrzebuje_mocnego_ministra__pdf_k (006).pdf (3.40 MB)

18.06.2019, Dziennik Gazeta Prawna

W dwóch stanach prawnych, komentarz Marcina Włodarskiego

dziennik_gazeta_prawna_prawnik_2019_06_18_wybory_i_wlasnosa_pdf_k.pdf (1.45 MB)

17.06.2019, Dziennik Gazeta Prawna

Właściciele gruntów nie uciekną przed rentą planistyczną, komentarz Marcina Włodarskiego

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1417798,renta-planistyczna-po-zmianie-planu-miejscowego-przepisy.html

12.06.2019, Dziennik Gazeta Prawna

Koniec z gęstymi osiedlami. Nowe przepisy o planowaniu przestrzennym mogą zmienić sytuację

https://forsal.pl/artykuly/1417116,koniec-z-gestymi-osiedlami-nowe-przepisy-o-planowaniu-przestrzennym-moga-zmienic-sytuacje.html

14.05.2019, Dziennik Gazeta Prawna

Opłata przekształceniowa będzie ściągana przez państwo tak samo jak każda danina publiczna

Opłata przekształceniowa będzie ściągana przez państwo tak samo jak każda danina publiczna

16.04.2019, Dziennik Gazeta Prawna

Grunt to własność

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56346,15-kwietnia-2019/67475,Prawnik/692714,Grunt-to-wlasnosc.html

29.03.2019, Dziennik Gazeta Prawna

Wynajmujący mogą strcić przez dużą bonifikatę przy uwłaszczeniu

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1405112,wynajmujacy-moga-stracic-przez-duza-bonifikate-przy-uwlaszczeniu.html

25.02.2019, LSW.COM.PL

Co z użytkowaniem wieczystym w 2019 r.?

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/co-z-uzytkowaniem-wieczystym-w-2019-r-pisze-marcin-wlodarski

08.12.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Sposoby maksymalizacji odszkodowań za wywłaszczenie

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1382438,jak-uzyskac-odszkodowanie-za-wywlaszczenie.html

06.12.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Rząd daje kopa Mieszkaniu plus. Inwestor ze swobodą w kształtowaniu czynszu

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1380392,inwestor-ze-swoboda-w-ksztaltowaniu-czynszu-mieszkanie-plus.html

26.11.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Ziemia rolna nie tylko dla rolników, o ile leży w granicy miasta

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1365365,kupno-ziemi-rolnej-lagodniejsze-przepisy.html

22.11.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Ośrodek rolniczy zyskuje nowe uprawnienia. Będzie budował mieszkania

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1359627,kowr-osrodek-rolniczy-wybuduje-mieszkania.html

08.08.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Żłobki i przedszkola zwracane byłym właścicielom w całej Polsce. Nie w wyniku postępowań dekretowych

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1207756,nie-tylko-w-wyniku-postepowan-dekretowych-zlobki-i-przedszkola-zwracane-bylym-wlascicielom-terenu.html

03.07.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Problematyczne odszkodowanie za wywłaszczenie

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1159761,problematyka-odszkodowania-za-wywlaszczenie.html

02.07.2018, GAZETA PRAWNA

Nowe krótkie terminy na usunięcie towarów niebezpiecznych

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1158589,nowe-krotkie-terminy-na-usuniecie-towarow-niebezpiecznych.html

29.06.2018, NEWSLETTER LSW

Jak uwłaszczyć nieruchomość, gdy jej zarząd wynika z ustawy?

http://www.lsw.com.pl/pliki/062018/jak_uwlaszczyc_nieruchomosc.pdf

05.06.2018, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Rządowy sposób na omijanie obowiązujących przepisów, by zrealizować inwestycje? Specustawy

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1128120,specustawy-to-rzadowy-sposob-na-omijanie-przepisow-by-zrealizowac-inwestycje.html

31.05.2018, NEWSLETTER LSW

Wspólnoty gruntowe wsi – sposób na inwestycje w ciekawej lokalizacji

http://www.lsw.com.pl/pliki/052018/Wspolnoty_gruntowe_wsi_sposob_na_inwestycje_w_ciekawej_lokalizacji.pdf

2013, Administracja rządowa XXI wieku, (str. 124-134)

Listy zastawne i obligacje jako alternatywny sposób finansowania inwestycji publicznych

http://docplayer.pl/4276446-Administracja-rzadowa-xxi-wieku.html

2010, ZESZYTY PRAWNICZE

Nadużycie prawa w dziedzinie przedawnienia w kontekście przedwojennych papierów skarbowych

czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/1015/1042

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved