Agnieszka Zinek

Radca prawny

W LSW

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego oraz nowych technologii. Dba o bieżące zabezpieczenie interesów klientów, jak również prowadzi w ich imieniu spory sądowe o ochronę praw, które im przysługują. Dodatkowo posiada szerokie doświadczenie w prawie konkurencji, zwłaszcza w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Część studiów odbyła we Francji na Université Paris XII, a następnie uzyskała Certificate in an Introduction to English Law and the Law of the European Union.

Przed LSW

W 2011 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie odbyła aplikację radcowską i w 2015r. została wpisana na listę Radców prawnych. Uczestniczka programu stypendialnego Erasmus na Université Paris XII we Francji. Ukończyła roczny program Introduction to English Law and the Law of the European Union organizowany przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a następnie była słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku Podatki w Wyższej Szkole Bankowej. Praktykę zdobywała w uznanych kancelariach radcowskich.

O Agnieszce

Poza prawem jest związana z hodowlą koni angloarabskich, które przygotowuje do zawodów i czempionatów. Dodatkowo przyłapuje życie na gorącym uczynku, utrwalając je na fotografiach.

16.01.2017, LSW IP BLOG

Donos pozwala na uniknięcie kary

http://www.lswppblog.pl/pl/2017/01/donos-pozwala-unikniecie-kary/

kwiecień 2015, Event Manager (nr 23)

Prawo w eventach ? Nieznajomość prawa szkodzi?

19.10.2016, LSW IP BLOG

Uprawnienia licencjobiorcy znaku towarowego UE oraz wzoru wspólnotowego w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości

http://lswipblog.pl/pl/2016/10/uprawnienia-licencjobiorcy-znaku-towarowego-ue-oraz-wzoru-wspolnotowego-swietle-wyrokow-trybunalu-sprawiedliwosci/

20.09.2016, LSW IP BLOG

(we współpracy z Maciejem Kubiakiem)

(Nie)bezpieczne linkowanie w świetle prawa autorskiego

http://lswipblog.pl/pl/2016/09/uwaga-linkowanie-moze-naruszac-prawo-autorskie/

  • „Pomiędzy ochroną prawa autorskiego a niekorzystnymi klauzulami umownymi” dla Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, 31.05.2017 r.
  •  „Umowy przenoszące prawa własności intelektualnej” dla Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., 25.05.2017 r. 
  • „Kluczowe elementy zawierania umów w obrocie gospodarczym” dla Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., 09.02.2017r. 
  • "Programy komputerowe, a prawa autorskie" - Konferencja EOIF GigaCon, 3.10.2016, Łódź

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved