Agnieszka Sidorowicz

Radca prawny, aplikant rzecznikowski

W LSW

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z tej właśnie przyczyny postanowiła dodatkowo obok uprawnień radcy prawnego, rozpocząć edukację w celu uzyskania uprawnień rzecznika patentowego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych (obecnie aplikantka rzecznikowska II roku). Poza powyższym, w kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo reklamy, jak i doradza w zakresie ochrony dóbr osobistych (w szczególności renomy).

Na co dzień zajmuje się głównie sporami pomiędzy przedsiębiorcami dotyczącymi praw własności przemysłowej, praw autorskich oraz nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie prowadzi krajową i zagraniczną rejestrację znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych (wspólnotowych), jak i rozwiązuje doraźne problemy prawne klientów wynikające z praw IP. Aktywnie wspiera klientów w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Urzędem Patentowym RP, jak i w postępowaniach sądowych. Bierze udział w przygotowaniach i negocjacjach umów dotyczących praw IP, w tym ich komercjalizacji.

Z LSW związana od początku swojej kariery zawodowej.

Przed LSW

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończyła z wyróżnieniem. W trakcie studiów pełniła funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

O Agnieszce

Miłośniczka oryginalnego designu, podróży w nowe miejsca i rozwiązywania zagadek kryminalnych.

13.01.2021, LSW IP BLOG

Bony własności intelektualnej dla MŚP – czyli jak otrzymać 50% zwrotu kosztów zgłoszenia znaków towarowych/wzorów przemysłowych

https://lswipblog.pl/pl/2021/01/bony-wlasnosci-intelektualnej-dla-msp-czyli-jak-otrzymac-50-zwrotu-kosztow-zgloszenia-znakow-towarowych-wzorow-przemyslowych/

08.08.2019, LSW IP BLOG

(wspólnie z Maciejem Kubiakiem)

Po co nam wzór przemysłowy? – case study dotyczące paneuropejskiego zabezpieczenia roszczeń ochrony designu produktu

https://lswipblog.pl/pl/2019/08/po-co-nam-wzor-przemyslowy/

05.04.2018, LSW IP BLOG

Znaki towarowe w grach komputerowych

http://lswipblog.pl/pl/2018/04/znaki-towarowe-grach-komputerowych/

22.11.2017, LSW IP BLOG

John Lemon vs. John Lennon – Imagine no possessions, I wonder if you can?

http://lswipblog.pl/pl/2017/11/john-lemon-vs-john-lennon-imagine-possessions-wonder-if-you-can/

19.10.2017, LSW IP BLOG

Dlaczego warto rejestrować tytuły filmowe jako znaki towarowe?

http://lswipblog.pl/pl/2017/10/dlaczego-warto-rejestrowac-tytuly-filmowe-jako-znaki-towarowe/

22.08.2017, LSW IP BLOG

„J’adore” vs. „A Adoration” – czyli o uprzywilejowanym statusie właścicieli renomowanych znaków towarowych

http://lswipblog.pl/pl/2017/08/jadore-vs-a-adoration-czyli-o-uprzywilejowanym-statusie-wlascicieli-renomowanych-znakow-towarowych/

15.02.2017, LSW IP BLOG

Rekord w polskich kinach: najpopularniejsze filmy 2016 r. 

http://lswipblog.pl/pl/2017/02/rekord-polskich-kinach-najpopularniejsze-filmy-2016-r/ 

21.11.2016, LSW IP BLOG

Dziennikarze, wolność słowa ma granice!

http://lswipblog.pl/pl/2016/11/dziennikarze-wolnosc-slowa-granice/ 

30.08.2016, LSW IP BLOG

Transfery pod specjalnym nadzorem

http://lswipblog.pl/pl/2016/08/transfery-pod-specjalnym-nadzorem/

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved