Adam Baworowski

Adwokat, of Counsel

W LSW:

Specjalizuje się się w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji, zgodności wewnętrznych przepisów podmiotów ze standardami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Skutecznie bronił i oskarżał w procesach dotyczących ujawnienia tajemnicy zawodowej i służbowej za pomocą środków komunikacji na odległość i z użyciem nowych technologii. Ekspert w dziedzinie prawa Internetu, wiele uwagi poświęcił jako praktyk i teoretyk poświęcił zagadnieniom styku prawa karnego, cywilnego i Internetu, również w kontekście zachowania tajemnic zawodowych i służbowych.

PRZED LSW:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację prokuratorską w Warszawie, w 1999 roku złożył egzamin prokuratorski. Doświadczenie zdobywał będąc członkiem zespołu ds. informatyzacji prokuratury w Ministerstwie Sprawiedliwości, kierownikiem samodzielnego działu ds. informatyzacji i analiz, konsultantem ds. przestępczości nowych technologii oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w prokuraturze okręgowej w Warszawie.

Ukończył również podyplomowe studia z zakresu przestępczości komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Brał udział w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach z zakresu prawa Internetu, był prelegentem na seminariach prowadzonych m. in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na konferencjach Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej (TAPT). Jest autorem prac naukowych z zakresu prawa Internetu w ujęciu karnoprawnym.

W ramach samorządu adwokackiego pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved