LSW udziela pomocy prawnej obywatelom Ukrainy

LSW оказывает юридическую помощь в связи с ситуацией в Украине

Więcej

Poza prawem

Sekcja Poza prawem to miejsce, w którym chcemy podzielić się tym, czym zajmujemy się poza codziennym biznesem prawniczym. Nazwa ma znaczenie symboliczne - w ten sposób chcemy podkreślić, że "nie samą pracą prawnik żyje". Nawet, jeśli dodatkowe aktywności w większym lub mniejszym stopniu związane są ze znajomością prawa. Decydującym kryterium, za sprawą którego poszczególne informacje znalazły się w części Poza prawem, są ich efekty. W każdym przypadku była to pomoc w rozwiązaniu problemów poszczególnych osób lub całych grup.

Szkolenia

Doskonałym potwierdzeniem kompetencji i wiedzy eksperckiej prawników LSW jest ich duża aktywność w roli wykładowców i szkoleniowców. Prowadzone przez nich wykłady, warsztaty i seminaria cieszą się wielką popularnością - zarówno wśród osób związanych zawodowo z prawem, jak i tych, które w swojej działalności profesjonalnej mają z nim coraz częściej do czynienia. LSW współpracuje w tym zakresie między innymi z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych, Centrum Własności Intelektualnej czy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

Wybrane tematy szkoleń i wykładów:

 • Rola IP w biznesie
 • Optymalizacja podatkowa. Krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe
 • Inwestycje samorządowe w projekty infrastrukturalne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Prawo własności przemysłowej
 • Komercjalizacja podmiotów leczniczych
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
 • Prawo autorskie
 • Dobra osobiste i ich ochrona
 • Prawne ramy współpracy w procesie produkcji filmu oraz finansowanie produkcji filmowej
 • Lokowanie produktu (product placement) oraz sponsoring w filmie i programie TV
 • Reklama i marketing w Internecie

LSW partnerem akcji "Fotografowanie dozwolone"

Prawnicy LSW, cenieni eksperci w dziedzinie prawa autorskiego, są współautorami mobilnej aplikacji „Fotografowanie dozwolone”. To unikatowe narzędzie przybliżające zasady wykonywania zdjęć w przestrzeni publicznej w Polsce. Korzystają z niego zarówno amatorzy, jak i liczne grono profesjonalnych fotografów. Dzięki informacjom przygotowanym przez zespół LSW mogą realizować swoją pasję i obowiązki zawodowe, unikając ryzyka naruszenia przepisów obowiązujących w Polsce.

Aplikację można pobrać bezpłatnie. Jest ona elementem ogólnopolskiej akcji „Fotografowanie dozwolone”, w której uczestniczy wiele instytucji publicznych i podmiotów prywatnych. Organizatorem akcji i współtwórcą aplikacji jest agencja The Story.

LSW wspiera oraganizacje pozarządowe

Prawnicy LSW wielokrotnie wspierali swoją wiedzą i doświadczeniem różnorodne organizacje pozarządowe. Pomoc dotyczyła zarówno ich bieżącej działalności, jak i strategicznych projektów, takich jak tworzone przez nie propozycje legislacyjne i kampanie społeczne. Wśród organizacji współpracujących z LSW znajdują się między innymi:

Instytucje publiczne

Zespół LSW angażuje się również w działania podejmowane przez instytucje publiczne. W ostatnim czasie nasi prawnicy współpracowali między innymi z Kancelarią Prezydenta RP oraz z Radą Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, zapewniając obsługę prawną kampanii społecznej promującej poprawną polszczyznę.

Public Relations

LSW jest stałym partnerem serwisu dla branży public relations PRoto.pl, organizatora prestiżowego konkursu PRotony. Jako jego audytor, LSW czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu zgłaszania kandydatur, wyłaniania osób i podmiotów nominowanych oraz nad pracami Jury, wyłaniającymi laureatów w poszczególnych kategoriach.

Pro bono

W ramach działalności non profit prawnicy LSW uczestniczą w licznych procesach sądowych, dotyczących spraw istotnych dla życia publicznego i społecznego w Polsce. Wspierali znanego dziennikarza, który padł ofiarą nielegalnej działalności służb specjalnych. Brali udział w precedensowym postępowaniu dotyczącym jawności materiałów publicznych w tak wrażliwej sferze, jaką jest wytwarzanie i dystrybucja leków. Prowadzili precedensową sprawę dotyczącą ujawnienia tożsamości znanej blogerki spraw politycznych przeciwko jednemu z polskich dzienników. Reprezentowali Polaka z Białorusi, bezpodstawnie pozbawionego Karty Polaka przez polską administrację oraz rodziców kilkuletniej dziewczynki, która zginęła po potrąceniu przez samochód w czasie przechodzenia przez jezdnię. Występowali też jako pełnomocnicy osób publicznych w sprawach o ochronę dóbr osobistych, które były istotnym głosem w dyskusji o jakości debaty publicznej w naszym kraju. Prowadzona przez zespół LSW na zasadach pro bono sprawa historyka z IPN, który napisał krytyczną recenzję książki historycznej prof. KUL, była objęta Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Samorząd korporacyjny

Prawnicy LSW aktywnie angażuję się w działalność samorządów korporacyjnych. Justyna Bójko, Wspólnik LSW zasiada we władzach Okręgowej Rady Radców Prawnych. Maciej Ślusarek, Wspólnik LSW jest sędzią sądu dyscyplinarnego, przewodniczącym Koła Młodych oraz Komisji ds. Współpracy z Radcami Prawnymi. Justyna i Maciej aktywnie uczestniczyli w opracowaniu projektu nowego kodeksu etyki adwokackiej.

Nasze kartki świąteczne

Zespół LSW, na co dzień praktykujący bardzo wymagającą dziedzinę jaką jest prawo, to także grupa nieprzeciętnych osobowości, o różnych temperamentach i wspólnym poczuciu humoru. Od kilku lat konsekwentnie zaskakujemy naszych klientów, partnerów i współpracowników nieszablonowymi, zabawnymi i intrygującymi kartkami z życzeniami świątecznymi. Te małe dzieła sztuki powstają dzięki współpracy Agencji Brain oraz przy zaangażowaniu całego zespołu. Zapraszamy do obejrzenia galerii:

1.jpg (144 KB)
2.jpg (144 KB)
3.jpg (211 KB)
4.jpg (148 KB)
5.jpg (123 KB)
6.jpg (174 KB)
7.jpg (123 KB)
8.jpg (135 KB)
3.jpg
1.jpg
2.jpg
kartka-kamienica.png
9.jpg (156 KB)      czekolada LSW.png (577 KB)
 KARTKA.jpg (59 KB)

 NARCIARZ.png (343 KB)

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved