Tego typu oferty  przypominające rachunek lub fakturę pochodzą od przedsiębiorców, którzy posługują się m.in. następującymi nazwami: International Trademark and Patent Service sp. k. (ITPS), TM Publisher, ORF Ogólnopolski Rejestr Firm, Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych sp. z o.o.

Należy podkreślić, że wpłacenie na konta w/w przedsiębiorców opłat wskazanych w wezwaniach nie gwarantuje w żaden sposób udzielenia formalnej ochrony znaków towarowych. Opublikowanie znaków towarowych w prywatnych bazach nie zapewnia istnienia formalnego prawa. Wyłącznymi opłatami, które warunkują utrzymanie ochrony znaków towarowych, to opłaty wskazane w obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawie – Prawo własności przemysłowej.

Więcej informacji na temat wprowadzających w błąd wezwań do zapłaty znajdziecie Państwo pod następującymi adresami internetowymi:

- http://www.uprp.pl/ostrzezenia-przed-nieuczciwymi-praktykami/Lead14,57,1375,7,index,pl,text/

- https://oami.europa.eu/ohimportal/pl/misleading-invoices