Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zaprasza na dwudniowe spotkanie szkoleniowe dotyczące zasad aplikowania i rozliczania środków z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zgodnie z nowymi Programami Operacyjnymi PO PISF 2016, a także kwestii podatkowo-finansowych w produkcji audiowizualnej.
Jak co roku Instytut zaproponował nowe Programy Operacyjne, zawierające kilka zasadniczych zmian. Mimo wielu lat doświadczeń, obserwujemy potrzebę konsultowania praktycznych spraw związanych z aplikowaniem o dofinansowanie z PISF, a także z rozliczaniem wniosków i poprawnym prowadzeniem dokumentacji na potrzeby Instytutu.

Co więcej, przypomnienia wymagają kwestie podatkowe, którym poświęcona będzie druga, warsztatowa część spotkania. Dotyczyć ona będzie zagadnień związanych z podatkiem VAT, w szczególności w koprodukcji, ozusowaniem umów cywilno-prawnych w branży audiowizualnej i podatkiem u źródła. Szkolenie z kwestii podatkowych poprowadzą prawnicy z Kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Dodatkowo przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ze Związku Banków Polskich przedstawi prezentację dot. nowego instrumentu finansowego dla branży audiowizualnej, który przygotowywany jest w ramach Kreatywnej Europy.

Szczegółowy harmonogram spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj