Pomimo faktu, że ustawa krajobrazowa pokonała dopiero pierwszy etap procesu legislacyjnego ( obecnie trwają prace w senacie) i jeszcze długa droga przed wprowadzeniem jej w życie… to już teraz zdążyła otrzymać pokaźną porcję krytyki napływającej z różnych środowisk. Szczególnie dyskusyjne są regulacje zezwalające gminom na nakładanie na przedsiębiorców, tak zwanych „opłat reklamowych” . Bez względu na to jak ocenimy zasadność projektowanych przepisów, ustawę tą cechuje swego rodzaju nowatorskość, będąca być może pierwszym krokiem do stabilizacji przepisów w tej materii. Jej medialna popularność stanowi bowiem idealny przyczynek do dyskusji o kondycji naszej przestrzeni publicznej oraz do uporządkowania przepisów prawa w tym zakresie.

Korzystając z okazji, przedstawię krótki przegląd obecnej sytuacji prawnej. Zatem: jak wyglądają polskie regulacje dotyczące reklamy zewnętrznej? Czytaj więcej na blogu.