Czy można mieć monopol na równoległe paski?

Wyrokiem z dnia 17 lutego 2016 r. (C-396/15 P) Trybunał Sprawiedliwości utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Sądu UE uniemożliwiający rejestrację znaku towarowego w postaci dwóch równoległych, nachylonych pasków na boku buta sportowego.

Czy widok takiego buta przywodzi na myśl jakąś konkretną markę?

    

Sąd UE uznał, że taki wygląd oraz położenie pasków na bucie przypomina to wykorzystane w znaku towarowym należącym do firmy Adidas (poniżej) i może wprowadzić konsumentów w błąd co do tożsamości producenta takiego obuwia (T‑145/14). W związku z tym Sąd stwierdził nieważność decyzji OHIM odrzucającej sprzeciw Adidas wobec rejestracji powyższego znaku towarowego.

Jakie były argumenty za rejestracją?

Spór rozpoczął się w związku z próbą zarejestrowania w 2009 r. znaku towarowego – dwóch równoległych, nachylonych pasków na boku buta sportowego – przez belgijska spółkę Shoe Branding Europe BVBA. Sprzeciw w tej sprawie został zgłoszony w 2010 r. przez Adidas AG. Nie został on jednak uwzględniony przez OHIM.

CZYTAJ WIĘCEJ NA BLOGU IP