Od tego czasu rejestracja znaku w Polsce będzie oparta na praktycznie takich samych zasadach jak rejestracja znaków unijnych w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Polski Urząd nie będzie aktualnie weryfikować, czy wcześniejsze znaki towarowe stanowią przeszkodę w rejestracji nowych oznaczeń zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Praktycznym skutkiem wprowadzenia opisywanych zmian jest przede wszystkim konieczność stałego monitorowania rynku i prowadzenia najlepiej co miesięcznych badań nowych znaków towarowych zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP. W przypadku braku weryfikacji znaków zgłoszonych, może bowiem dojść do sytuacji, że Urząd Patentowy zarejestruje znak łudząco podobny do znaku objętego już uprzednią ochroną. Powyższe może doprowadzić do wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru czy też osłabienia renomy znaku.

Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń (która stale rośnie) śmiało można stwierdzić, że dobrym sposobem na weryfikację konkurencyjnych zgłoszeń znaków będzie powierzenie tych czynności kancelarii prawnej lub patentowej, która dysponuje nie tylko wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawnej ochrony marki, ale także korzysta z komercyjnych baz znaków towarowych. W ten sposób przedsiębiorca będzie mógł zareagować na działania nieuczciwych konkurentów, jednocześnie zachowując 3 – miesięczny termin na złożenie sprzeciwu.

CZYTAJ WIĘCEJ NA BLOGU IP