„Celem nowelizacji jest zapewnienie w granicach wyznaczonych prawem europejskim i międzynarodowym jak najszerszego i najłatwiejszego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych” – podsekretarz stanu w MKiDN Andrzej Wyrobiec.

Nowelizacja przewiduje wdrożenie szeregu regulacji prawa unijnego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, których termin wdrożenia upłynął w 2013 r. i 2014 r. oraz zmianę implementowanych już przepisów, które – po przeanalizowaniu praktyki ich stosowania oraz aktualnych potrzeb polityki kulturalnej – wymagają poprawy w zakresie, na jaki pozwala ustawodawstwo europejskie. Zmiany wprowadzane dużą nowelizacją można podzielić na 4 główne obszary:

  • optymalizacja przepisów prawa o dozwolonych użytku publicznym;
  • wprowadzenie wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne;
  • umożliwienie korzystania z tzw. utworów osieroconych;
  • wprowadzenie mechanizmu korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.

W niniejszym wpisie przytoczymy bliżej najważniejsze zmiany dotyczące dozwolonego użytku publicznego. Projekt nowelizacji wraz z uzasadnieniem, jak również zmiany uchwalone przez Senat znajdują się w załącznikach znajdujących się poniżej.

Czytaj więcej na blogu

Autor: Paweł Myrda