Mają one, m.in. wpłynąć na ilość i różnorodność utworów i innych chronionych treści udostępnianych online, poprawić klarowność zasad dla podmiotów działających online i wzmocnić pozycję posiadaczy praw autorskich i pokrewnych w negocjowaniu  umów licencyjnych, w tym poprawić możliwości pobierania przez nich wynagrodzeń za korzystanie z chronionych treści na platformach cyfrowych – o tym, jak dokładnie będzie wyglądał i funkcjonował pakiet pisze szczegółowo na blogu IP, w artykule pt. „Prawo autorskie w nowej odsłonie –  propozycje Komisji Europejskiej”, Aleksandra Wrońska.

Czytaj więcej.