Ważny i aktualny temat, ożywiona dyskusja i interesujące wnioski – takim podsumowaniem zakończyli seminarium „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej” zaproszeni uczestnicy: eksperci, przedstawiciele biznesu, administracji oraz mediów. Nasze artykuły przygotowane specjalnie na tę okazję okazały się świetnym punktem wyjścia do dyskusji i wielu trafnych spostrzeżeń. Uczestnicy docenili zaangażowanie LSW jak partnera merytorycznego spotkania, zwracając szczególną uwagę na aspekty dotychczas pomijane w dyskusji na temat bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Szczególne zainteresowanie wzbudziły skomplikowane relacje łączące narzędzia prawne oraz instytucje powołane i odpowiedzialne za zapobieganie i niwelowanie zagrożeń, które dotyczą lub będą dotyczyć kluczowych obszarów naszej infrastruktury, a także pośrednio nas wszystkich, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Uznając tematykę za ważną i aktualną LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy  aktywnie wspiera debatę publiczną wzbogacając ją o głos specjalistów prawników. Zapraszamy do przeczytania materiałów eksperckich przygotowanych przez prawników LSW. Czytaj więcej