Celem konkursu Rising Stars było wyłonienie grupy 30 laureatów przed 35 rokiem życia którzy swoją wiedzą merytoryczną, pro biznesowym podejściem oraz postawą społeczną wyznaczają standardy świadczenia usług prawnych w najbliższej przyszłości.

24 pazdziernika br. w Centrum Nauki Kopernik podczas uroczystej gali wręczono nagrody zwycięzcom konkursu. Pierwsze miejsce zdobyła Milena Bogdanowicz, radca prawny w firmie LSW - Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp. k., specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie prawa autorskiego i prasowego oraz ochrony dóbr.

Kapituła jednogłośnie okrzyknęła  Milenę Bogdanowicz  liderem młodej generacji prawników, doceniając ją za kreatywność, innowacyjność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych.

Wschodzące gwiazdy świata prawniczego oceniane były pod kątem ich wiedzy merytorycznej potwierdzonej przez bezpośrednich przełożonych, dopasowania do potrzeb biznesu i rynkowych trendów  ocenianego na podstawie rekomendacji klientów a także opinii środowisk prawniczych. Pod uwagę brano również skalę zaangażowania w działalność pro bono.