Trybunał Konstytucyjny (TK) wyrokiem z dn. 18 lipca 2013 (sygn. akt SK 18/09) stwierdził niekonstytucyjność przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących tzw. dochodów z nieujawnionych źródeł, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. Orzeczenie to daje szansę na odzyskanie 75–procentowego podatku zapłaconego od dochodów z nieujawnionych źródeł uzyskanych w wyżej wymienionym okresie. Co więcej, odpowiednio wykorzystany wyrok TK może stanowić silny oręż w walce z organem podatkowym, dotyczącej dochodów z nieujawnionych źródeł uzyskanych również po 2006 roku.

Zdaniem Trybunału, regulacja dotycząca sposobu ustalania przez organy podatkowe wysokości przychodów
z nieujawnionych źródeł nie spełniała nawet podstawowych standardów poprawności legislacyjnej. Przepisy okazały się nieprecyzyjne i niejednoznaczne. Ustawodawca nie zdefiniował w jasny sposób pojęć związanych
z przychodem nieznajdującym pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącym ze źródeł nieujawnionych. Prowadziło to do szeregu wątpliwości interpretacyjnych, a w wielu przypadkach – do rozstrzygnięć niekorzystnych dla podatników, wbrew zasadzie in dubio pro tributario (w razie wątpliwości - nakaz rozstrzygania na korzyść podatnika).

Trybunał nie zakwestionował co prawda wysokości stawki podatku (75%), jednakże sam fakt uznania za niezgodny z Konstytucją przepisu określającego sposób ustalenia podstawy opodatkowania powinien uniemożliwiać wydanie przez urząd skarbowy decyzji wymiarowej. Jeszcze przed publikacją uzasadnienia orzeczenia TK, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że organy podatkowe nie mogą obecnie nakładać podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł.

Wyrok TK, w połączeniu z instytucją wznowienia postępowania podatkowego, daje możliwość podjęcia próby odzyskania podatku w sytuacji, gdy został on zapłacony na skutek ostatecznej decyzji organu podatkowego.

Należy jednak pamiętać, iż wznowienia postępowania podatnik może się domagać w ciągu miesiąca od dnia opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw, co miało miejsce 27 sierpnia 2013 r. Na złożenie wniosku pozostało zatem niewiele czasu – termin upływa 27 września 2013 r. Po tej dacie szansa na skorzystanie z możliwości jaką daje orzeczenie Trybunału przepadnie bezpowrotnie.

Dla tych z Państwa, których sytuacji dotyka omawiane orzeczenie, oferujemy pomoc w odzyskaniu zapłaconego już podatku. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z zagadnieniami podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł pozwoli na bezpieczne przejście całego procesu oraz uniknięcie komplikacji w trakcie ewentualnego sporu z organami podatkowymi.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 

Radca Prawny, Doradca Podatkowy - Marcin Grzelecki 

e-mail: m.grzelecki@lsw.com.pl

tel.: +48 604 916 842