Przyjęty przez rząd projekt przewiduje, że umowy odwróconego kredytu hipotecznego będą mogły zawierać tylko banki, oddziały banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną. Uprawnienia do zawierania umów będą miały zatem wyłącznie instytucje podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzorczym w macierzystych państwach członkowskich UE, co ma zapewnić wyższy poziom ochrony konsumentom. Należy jednak podkreślić, że praktyka usług finansowych, szczególnie tych skierowanych do słabiej rozeznanego klienta, jakim są osoby starsze, może odbiegać od tak wyidealizowanych założeń.

Według projektu kredytobiorca będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 30 dni po jej zawarciu oraz pozostanie właścicielem obciążanej nieruchomości, w której będzie mógł zamieszkiwać do dnia swojej śmierci. Przejęcie nieruchomości przez bank nie będzie przesądzone, gdyż spadkobiercy będą mieli możliwość spłacenia odwróconego kredytu. Ostateczny kształt regulacji poznamy po jej przyjęciu przez parlament.