Program konferencji

10.00-10.15 – Otwarcie konferencji i wprowadzenie - dr Arkadiusz Michalak, IP Centrum, mec. Maciej Kubiak, kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

10.15-10.45 – Reforma prawa autorskiego w UE i planowane zmiany w Polsce - Konrad Gliściński, In-house Legal Counsel w Jagiellońskie Centrum Innowacji

10.45-11.15 – Europejska reforma prawa znaków towarowych - Marcin Kroll, aplikant rzeczniowski i adwokacki, kancelaria BBW Law&Tax

11.15-11.45 – Przegląd projektów aktów prawnych w Polsce i UE w zakresie IP – Paweł Myrda, aplikant adwokacki, kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

11.45-12.00 – Przerwa

12.00- 12.30 – Big data a ochrona danych osobowych i praw konsumentów - dr Katarzyna Karasiewicz, radca prawny, kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

12.30- 13.00 – Roszczenie informacyjne w prawie autorskim w świetle najnowszego orzecznictwa sądów polskich – dr Arkadiusz Michalak, radca prawny, rzecznik patentowy, IP Centrum

13.00- 13.30 – Znaki towarowe przestrzenne w świetle orzeczeń TS UE w sprawie Apple i kostki Rubika – Monika Witkowska, rzecznik patentowy, adwokat, kancelaria Kulikowska & Kulikowski

13.30- 14.00 – „Ale to już było…” – czyli o koncepcie „nowej publiczności” i granicach linkowania w świetle wyroku ETS w sprawie Svensson, Milena Bogdanowicz, radca prawny, kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

14.00-15.00 – Przerwa na lunch

15.00- 15.20  – Meandry wyczerpania prawa autorskiego? Orzeczenie TS UE w sprawie All posters - dr Grzegorz Pacek, radca prawny kancelaria Marek Płonka & Partnerzy

15.20-15.40 – Quo vadis copyright? Prawo autorskie a wolność słowa – m.in. na przykładzie parodii i orzeczenia TS UE w sprawie Suske en Wiske (C-201/13), Maciej Kubiak, adwokat, kancelaria  LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

15.40- 16.10 – Najnowsze orzecznictwo w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych - Anna Kruszewska, radca prawny, kancelaria Hasik i Partnerzy

16.10-16.30  – Najnowsze orzecznictwo z zakresu prawa autorskiego, Marta Daćków, LL.M., radca prawny, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy

16.30-17.00 – Najnowsze orzecznictwo dot. wzorów przemysłowych, Marta Sznajder, aplikant radcowski,  kancelaria LDS

Udział w konferencji daje możliwość zdobycia punktów szkoleniowych wymaganych przez OIRP/ORA.